Overzicht boekbesprekingen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Boekbesprekingen-3.jpg

De rubriek Boekbespreking is een vast artikel in Open Vensters. Deze boekrecensies zijn in onderstaand overzicht verzameld met de afbeelding van het boek en een korte omschrijving. Voor een uitgebreide omschrijving van het boek komt u dmv het aanklikken van de link rechtstreeks in het bestand van het desbetreffende nummer. Door het aanklikken van de afbeelding van het boek komt u rechtstreeks bij de boekhandel of uitgeverij voor eventuele aankoop van het boek.
St. Augustinus leest de brieven van Paulus. Fresco in de kapel Sant’Agostino in San Gimignano

Deze “tuinscène” zoals het bekend is, toont de heilige in een afgezonderde tuin, verzonken in het lezen van de brieven van de H. Paulus. Rechts nadert zijn vriend Alypius en strekt zijn hand naar hem uit.

​​​​​

Boekomslag

Omschrijving

De leesmap Kennismaken met het gedachtegoed van Augustinus is een uitgave van de Familia Augustiniana Nederland tbv haar aspirant-leden en leden van de FAN. (zie OV nr. 81, sept 2021)
Over de psalmen Aurelius Augustinus (354-430). Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama OSA en Anke Tigchelaar. (zie OV nr. 80, mei 2021)
Schrijf me en ik stuur je antwoord. Acht brieven [Epistulae 29 en 132-138] Aurelius Augustinus (354-430) Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Arie Akkermans en Hans van Reisen. Met medewerking van Vincent Hunink. (zie OV nr. 79, januari 2021)
Bidden met je handen. Preken over verschillende thema’s. Aurelius Augustinus (354-430) Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen. (zie OV nr. 78, sept 2020)
Spiritueel moederschap. Kitty Bouwman. Twee vrouwen in het leven van Augustinus. In Augustinus’ zoektocht naar innerlijke vrede spelen twee vrouwen een belangrijke rol. (zie OV nr. 77, mei 2020)
Als licht in het hart. Preken voor het liturgisch jaar (1) [sermones de tempore] Aurelius Augustinus (354-430) Vertaald door Joost van Neer, Martijn Schrama OSA, Anke Tigchelaar en Paul Wammes. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Martijn Schrama OSA. (zie OV nr. 76, januari 2020)
Als een arend herleeft mijn jeugd, over jong worden in Christus. Gabriël Quicke. Augustinus haalt steeds weer het psalmvers ‘Als een arend herleeft mijn jeugd’ (Psalm 103, 5) aan. (zie OV nr. 75, sept 2019)
Florarium temporum (Bloemhof der tijden). Een laatmiddeleeuwse wereldkroniek door Nicolaas Clopper, geschreven in het klooster Mariënhage in Eindhoven. (zie OV nr. 74, mei 2019)

 

Huis van barmhartigheid. Preken over verschillende thema’s. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen. (zie OV nr. 73, dec 2018)

Heilige strijd. Het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad. Beatrice de Graaf. In dit helder geschreven essay zoekt Beatrice de Graaf naar een theologische visie op geweld, het kwaad en onze veiligheid. (zie OV nr. 72, sept 2018)

Willen sterven, Paul van Tongeren. Over de autonomie en het voltooide leven “Wie anders dan ik zelf te beslissen over mijn  leven?” In dit essay Willen sterven van Paul van Tongeren wordt die notie autonomie nader onderzocht. (zie OV nr. 71, juni 2018)

Eert in elkander God, woorden voor elke dag van het jaar, Augustinus. Voor iedere dag van het jaar een gedachte van Augustinus. Deze originele denker uit de 4e-5e eeuw (Noord-Afrika) is van grote invloed geweest op het denken van het Westen. (zie OV nr. 70, maart 2018)

Dienende liefde. Gedachten over leiderschap. Onder de naam Augustinus aan het woord publiceerde het Augustijns Verband vanaf 2006 regelmatig een brochure waarin tien citaten van Augustinus zijn opgenomen. (zie OV nr. 69, dec 2017)

Brood om van te leven, Aurelius Augustinus. Verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie [In Johannis euangelium tractatus]. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hans Tevel en Hans van Reisen. (zie OV nr. 68, sept 2017)

Bekentenissen, Suzanne Wolfe. Zielsveel hielden ze van elkaar, Augustinus van Hippo en zijn geliefde. Hij werd een van de belangrijkste kerkvaders van de vroege christelijke kerk, zij verdween naamloos in de coulissen van het geschiedenistoneel. Dit is haar verhaal. (zie OV nr. 67, juni 2017)
Debatten over God en de wereld, Aurelius Augustinus. Tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix [Acta contra Fortunatum manichaeum & Contra Felicem manichaeum] Vertaald en toegelicht door Roald Dijkstra en Vincent Hunink, ingeleid door Hans van Reisen. (zie OV nr. 66, maart 2017)
Possidius. Het leven van Augustinus. Vertaald door Vincent Hunink en ingeleid door Paul van Geest. In zijn lange leven heeft Aurelius Augustinus bijzonder veel geschreven. Maar er is ook één boekje uit de Oudheid aan hem gewijd. Zijn vriend en collega-bisschop Possidius van Calama (370-ca. 440) schreef een biografie van hem. (zie OV nr. 65, dec 2016)
Brug van barmhartigheid, Gabriël Quicke. Op een indringende wijze en sterk gekleurd vanuit zijn eigen ervaring schrijft Augustinus over God als Degene die ons mensen het eerst heeft liefgehad. Barmhartigheid vormt voor hem het sleutelbegrip om deze beweging van God uit te kunnen verstaan. (zie OV nr. 64, sept 2016)
Onze wereld in wording, Aurelius Augustinus. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Leo Wenneker, Sander van der Meijs en Hans van Reisen. “In het begin schiep God de hemel en de aarde.” In die woorden herkennen vele mensen de eerste zin uit de bijbel, joden en christenen in het bijzonder. Het vervolg is nog steeds overbekend. (zie OV nr. 62, maart 2016)
Monica. An ordinary Saint, Gillian Clark. De moeder van Augustinus, Monica,  komt naar voren als een ‘gewone vrouw’, die Augustinus, zijn broer en zijn vrienden bemoederd en een vriendelijke en nieuwsgierige gesprekspartner was in hun discussies. Maar Gillian Clark is ook geïnteresseerd in vragen zoals hoe Monica zich kleedde en wat zij de hele dag deed. (zie OV nr. 61, dec 2015)

Preken met klassiekers. De rijkdommen van tweeduizend jaar reflectie op de Heilige Schrift / red. Henk Schoot. Tilburg University – School of Catholic Theology. Een homiletisch pleidooi vanuit de theologische hermeneutiek, Marcel Sarot. (zie OV nr. 60 sept 2015)

Door het vuur voor de armen. Oudste getuigenissen over Laurentius. Vertaal door Arie Akkermans, Carolien Hilhorst-Boink, Hans Tevel, Ton Hilhorst en Vincent Hunink. Red. Hans van Reisen. De teksten zijn afkomstig van Ambrosius, Prudentius, Augustinus, Petrus Chrysologus, Leo de Grote, Maximus van Turijn, Gregorius van Tours en Jacobus de Voragine. (zie OV nr. 59, juni 2015)

Augustinus van Hippo, Henry Chadwick. Vert. Anthony Dupont en Wim Sleddens OSA. Een informatieve biografie waarin Augustinus trefzeker beschreven wordt. (zie OV nr. 58, maart 2015)

Over de drempel. Bidden in de ochtend en avond. Kardinaal Danneels en Iny Driessen werkten gebedsmomenten uit voor de ochtend en de avond, en dat voor vier weken door het jaar en voor de grote kerkelijke feesten. (zie OV nr. 56, sept 2014)

Altijd onrustig. Augustinus’ zoektocht en spiritualiteit. Nico Beumer, OSA. -Eindhoven: Nederlandse Provincie OSA, juni 2014. Brochures Provincialaat. Te bestellen via het provincialaat@augustijnen.nl € 3,50 exc. porto. (zie OV nr. 55, juni 2014)

St. Augustine the Algerian, Karla Pollmann – Göttingen.  Een essay, die zijn gehouden heeft aan de St. Andrews University in Schotland in 2002. (zie OV nr. 54, maart 2014)

Geloof is het begin, Aurelius Augustinus. Preken over teksten uit brieven van het Nieuwe Testament [Sermones de scripturis 162C-183] Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen. (zie OV nr. 53, dec 2013) 

Augustine of Hippo, Faithful Servant, Spiritual Leader, Thomas F. Martin OSA en Allan D. Fitzgerald OSA. Deze biografie over Augustinus is een introductie om de persoon te leren kennen, om over hem te leren, maar vooral van hem te leren. Daartoe wordt Augustinus met treffende citaten veelvuldig aan het woord gelaten. (zie OV nr. 52, sept 2013)

Zelf zorgen voor je ziel. De actualiteit van christelijke spirituele centra, Kees de Groot, Jos Pieper en Willem Putman. Het boek is een voortreffelijke samenvatting van het pluriforme ‘gelovig’ Nederland. (zie OV nr. 51, juni 2013)

Stadswandeling. Een rondleiding door de stad van God van Augustinus, Johan Beijer. De val van Rome maakte wat los: Johan Beijer, de auteur, vergelijkt de impact die deze gebeurtenis had met de aanslag op de Twin Towers. (zie OV nr. 50, maart 2013)

Het verhaal van Matteüs. Sleutelpassages uit zijn evangelie. Dr. Joop Smit OSA. (zie OV nr. 48, sept 2012)

Het verhaal van Lucas. Sleutelpassages uit zijn evangelie. Dr. Joop Smit OSA. (zie OV nr. 48, sept 2012)

Het verhaal van Marcus. Sleutelpassages uit zijn evangelie. Dr. Joop Smit OSA. (zie OV nr. 48, sept 2012)

Vier evangelisten, één evangelie [De consensu eugelistarum], Aurelius Augustinus. Vertaald door Leo Wenneker, Ton Hertogh en Sander van der Meijs. Geen prekenbundel, geen exegese, maar een technisch werk waarin Augustinus de schijnbare tegenstrijdigheden in de vier canonieke evangeliën opsomt en weerlegt zonder al te zeer op de inhoud in te gaan. (zie OV nr. 46, maart 2012)

De vierde eeuw of hoe het christendom staatsgodsdienst werd, Wim Jurg. De auteur heeft in De vierde eeuw geprobeerd de handelingen van de niet-christenen en de christenen van toen zo begrijpelijk mogelijk te maken. (zie OV nr. 45, dec 2011)

Augustinus en onderwijs.  In dit themanummer van Lampas wordt de bijzondere relatie van Augustinus met het onderwijs belicht. Zijn eigen onderwijservaring als student en leraar, zijn kennis van de klassieke schoolauteurs, zijn praktijk als predikant en zijn doorwerking op latere filosofen en literatoren – het zijn maar enkele onderwerpen die aan bod komen. (zie OV nr. 44, sept 2011)

Leven in hoop, Aurelius Augustinus. [sermones de scripturis 151-162B] Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Annemarie Six-Wienen en Hans van Reisen. Dit boek bevat alle bewaard gebleven preken van Augustinus over fragmenten uit Paulus’ brieven aan de christenen in Rome en in Korinte.  (zie OV nr. 43, juni 2011)

Belijdenissen, Aurelius Augustinus. [Confessiones]. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Wim Sleddens OSA. De Belijdenissen van Augustinus (354-430) worden algemeen gezien als een hoogtepunt in de wereldliteratuur. Door de eeuwen heen blijft het werk lezers aanspreken tot op vandaag. (zie OV nr. 42, maart 2011)

Liegen en leugens, Aurelius Augustinus. [De mendacio & Contra mendacium] Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink. Ingeleid door Paul van Geest. Mag je liegen? Grove, schadelijke leugens zijn verkeerd en verwerpelijk, dat is duidelijk. Maar het bekende leugentje om bestwil? (zie OV nr. 41, dec 2010)

Geef mij te drinken, Aurelius Augustinus. [In Iohannis euangelium tractatus] Vertaald en toegelicht door Hans van Reisen en Hans Tevel. “De evangelist Johannes vliegt als een adelaar hoger dan anderen, laat de duisternis van de aarde verder onder zich en aanschouwt het licht van de waarheid met scherpere ogen,” aldus Augustinus. (zie OV nr. 40, sept 2010)

De goede geur van Christus, Preken over heiligen [Sermones de sanctis 273-299C], Aurelius Augustinus. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Arie Akkermans, Elisabeth van Ketwich Verschuur en Hans van Reisen. Dit boek bevat de vertaling van 36 preken over heiligen, van wie de gedachtenis werd gevierd tussen 1 januari en 30 juni. (zie OV nr. 39, juni 2010)

Zeven vragen aan Augustinus. Paul van Geest en Monic Slingerland. Zeven actuele thema’s passeren de revue: matigheid, nederigheid, liefde, vrijheid, integriteit, vruchtbaarheid en, opvallend, ruimte voor onenigheid. (zie OV nr. 38, maart 2010)

Wat kunnen wij voor de doden doen? [De cura pro mortuis gerenda] Aurelius Augustinus. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jan den Boeft en Hans van Reisen. In dit geschrift ontwerpt Augustinus een nieuwe betekenis voor traditionele begrafenisrituelen die strookt met het christelijk geloof.(zie OV nr. 37, dec 2009)

Augustinus modern en postmodern gelezen, vijf filosofische interpretaties. Ben Vedder, Onno Zijlstra, Bert Blans, Renée van Riessen en Marije Hage. Deze reeks filosofische portretten geeft een veelkleurig zicht op Augustinus. (zie OV nr. 36, sept 2009)

De weg komt naar u toe, Aurelius Augustinus. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Vincent Hunink, Hans van Reisen, Joke Gehlen-Springorum en Annemarie Six-Wienen. Het boek bevat de Nederlandse vertaling van 43 bewaarde preken over teksten uit het Johannesevangelie. (zie OV nr. 35, juni 2009)

Jeruzalem Rome Santiago, op weg met een pelgrim, Dr. Joop Smit. Onderweg naar de drie klassieke bestemmingen voor pelgrims heeft Joop Smit steeds een dagboek bijgehouden. Door al lezend met hem mee te wandelen deelt hij met de lezer deze boeiende ervaring van de pelgrimage. (zie OV nr. 34, maart 2009)

Augustinus de zielzorger, Frits van der Meer. Ingeleid door prof. T. van Bavel OSA en dr. W.A.H.M. Kusters. Dit boek geeft een uitvoerig beeld van de veertig jaar dat Augustinus gewerkt heeft, eerst als jonge monnik, daarna als priester en tenslotte als bisschop. (zie OV nr. 33, dec 2008)

Augustinus op het strand, Henk van Os. Columns, analyses, essays, herinneringen, brieven – in alles weet Van Os een verrassende dimensie aan te brengen, ook in de spirituele beschouwingen over geloof en godsdienst die in deze veelzijdige bundel werden opgenomen. (zie OV nr. 32, sept 2008)

God zoeken met de zinnen? De leefwijze van de kerk en de leefwijze van de manicheeërs [De moribus ecclesiae et de moribes manichaeorum], Aurelius Augustinus. Ingeleid en vertaald door Elly Houtsma, Marijke Nota-Renders en Hans van Reisen. In dit werk gaat de nog jonge priester in debat met de manicheeërs. (zie OV nr. 31, juni 2008)

Augustinus voor amateurtheologen, Stephen Cooper. Vertaald door Anthony Dupont en Wim Sleddens in de reeks “Meesters in spiritualiteit”. In dit boek introduceert Stephen Cooper de lezer op toegankelijke wijze het leven en denken van Augustinus van Hippo. (zie OV nr. 30, maart 2008)

Sint Augustinus. Met bijdragen van Tarsicius J. van Bavel, Bernard Bruning, J. Kevin Coyle, Martine Dulaey, Allan Fitzgerald, Carol Harrison, Mathijs Lamberigts, Serge Lancel (), George Lawless, Maria G. Mara, Robert A. Markus, Thomas F. Martin, Cornelius Mayer, Donato Ogliari, Miguel A. Orcasitas, Robert F. Prevost, J. Rist, Martijn Schrama, Larissa C. Seelbach, Matthias Smalbrugge, Roland J. Teske en Rowan Williams. (zie OV nr. 29, dec 2007)

Wijsheid van leerlingen, Aurelius Augustinus. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen. De drie preken over teksten uit de Handelingen maken deel uit van de zg. sermones adpopulum, toespraken die Augustinus hield tijdens de vieringen van de christelijke gemeente. (zie OV nr. 28, sept. 2007)

U bent niet ver. Op weg met Augustinus. Aurelius Augustinus. Een dagboekje met een uitspraak van Augustinus voor elke dag van het jaar. Inspirerende teksten om kennis te maken met de doorleefde spiritualiteit van Augustinus. (zie OV nr. 27, juni 2007)

Als je hart bidt, T.J. van Bavel OSA. Men kent Augustinus niet, als men inhem niet de biddende mens herkent. Innerlijkheid, gebed, intellectuele arbeid en pastorale inzet heeft hij in zijn dagelijks leven tot een harmonieus geheel weten te verenigenIn OV nr. 26, maart 2007, een interview met Tars van Bavel OSA over zijn boek.

De strijd van een christen, Aurelius Augustinus. Vertaald door Anke Tigchelaar, Izak Wisse en Joost van Neer. Waarom leven gelovigen toch zo dikwijls in onmin met elkaar? Op deze belangrijke vraag is al eeuwenlang naar een zinnig antwoord gezocht. Rond het jaar 397 schreef Augustinus hierover een boeiende beschouwing. (zie OV nr. 25, dec. 2006)

Wijsheid van Augustinus, Matthias Smalbrugge. Op het ritme van de liturgische kalender zijn fragmenten gekozen die een blik bieden op de verschillende aspecten van Augustinus: nu eens mystiek, dan weer polemisch, soms gemakkelijk, soms vergen ze wat meditatie. (zie OV nr. 24, sept. 2006)

Charisma Gemeenschap, T.J. van Bavel OSA. Iedereen heeft met gemeenschap te maken. Men kan zich afvragen of een goede gemeenschap opbouwen niet de moeilijkste en zwaarste opdracht is voor de mens. Ook bij de eerste christenen vinden we een idealistische poging om een geïnspireerde gemeenschap te vormen in Jeruzalem. Die gemeenschap is later het model gaan vormen voor kloostergemeenschappen. (zie OV nr. 23, juni 2006)
(zie OV nr. 4, juni 2001)

Eeuwig geluk, Ad Fontes. Dit boekje bevat twee vertalingen van drie kleine geschriften van Augustinus: drie preken en De passie van Perpetua en Felicitas, twee vroege christelijke martelaren. De drie preken van de kerkvader becommentariëren dat martelaarsverhaal. De martelaressen zijn voor Augustinus het symbool van het eeuwig geluk. Het is een eenvoudige, degelijke uitgave: de Latijnse tekst, de vertaling, weinig commentaar maar wel een uitvoerige inleiding. (zie OV nr. 22, maart 2006)

Zingen met mijn geest, Ambrosius van Milaan. Vertaald door Fried Pijnenborg, Hans van Reisen en Peter Eijkenboom.  De uitleg van het Lucasevangelie vormt in dit geschrift min of meer de rode draad, al schrijft Ambrosius geen bijbelcommentaar in de traditionele zin van het woord: het werk bestaat uit onderdelen in diverse literaire stijlen die door Ambrosius zelf bijeen zijn gelegd. (zie OV nr. 21, dec 2005)

High Way to Heaven, Eric Saak. The Augustinian Platform between Reform and Reformation.
Een uitgebreide boekbespreking geschreven door dr. Martijn Schrama OSA kunt u teruglezen in OV nr. 19, juni 2005.

Oplevingen van het denken, Martha Nussbaum. Dit meesterstuk is gewijd aan emoties. Nussbaum laat zien hoe door de eeuwen heen gedacht en geschreven is over emoties, niet alleen in de filosofie, maar ook in de literatuur en andere kunsten: zij ontleent diepe inzichten aan Dante, Joyce en Proust, schrijft over de emotionele betekenis van muziek en film, en brengt ook persoonlijke ervaringen, met name de dood van haar moeder, in stelling. (zie OV nr. 18, maart 2005)

Waar liefde vraagt, luistert God, Mgr. J. Bluyssen. In dit boek God brengt Jan Bluyssen (1926 -2013†) verslag uit van zijn eigen leeservaring. Hij vertelt wat hem zo bijzonder treft in de preken en andere geschriften van deze 4de-eeuwse bisschop. (zie OV nr. 17, dec 2004)

Saint Augustin et les actes de parole, Jean-Louis Chrétien. Zonder alleen op de sacramentenleer of de theologie van het Woord in te gaan, geeft de auteur een prachtige ‘fenomenologie van het woord’ gebaseerd op een rijke lezing van teksten van Augustinus. (zie OV nr. 15, juni 2004)

Karakter en aanleg in verband met het ongeloof, dr. H.C. Rümke.
In deze essays wijst Rümke erop hoe belangrijk levensbeschouwing en religie zijn voor de psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg. Het is nog steeds een hoogst actueel thema. (zie OV nr. 14, maart 2004)

 

Our restless heart – the Augustinian Tradition, Thomas F. Martin OSA. In dit boek schets de auteur een beeld van de grote augustijnse traditie tegen de achtergrond van de mand die die traditie haar naam gaf: Augustinus. (zie OV nr. 13, december 2003)
Op weg met Sint Augustinus. Augustijnse Lekengemeenschappen. Verschillende religieuze ordes hebben afgelopen jaren aandacht geschonken aan de plaats van de leek. Ook de Augustijnen hebben al jaren aandacht voor de plaats van de leek in het geheel van de kerkelijke gemeenschap. Dit boekje is als pdf-bestand te downloaden  
Zie voor meer informatie OV nr. 12, sept 2003
Het werk van monniken [= De opere monachorum] / Augustinus ; vertaald door Laurens Baas en Vincent Hunink; ingeleid door Paul van Geest. – (Sleutelteksten in godsdienst en theologie; 26) Uitverkocht. (zie OV nr. 10, april 2003)
Als korrels tussen kaf, Aurelius Augustinus. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Annemarie Six-Wienen, Hans van Reisen, Joke Gehlen-Springorum en Vincent Hunink. Preken over teksten uit het Marcus- en Lucasevangelie. (zie OV nr. 8, september 2002)
Augustinus, een biografische schets van zijn denken, G. Wills. Dit mooie boekje over Augustinus toont een grote vertrouwdheid met het werk van de kerkvader. De auteur weet achter de teksten de mens, die Augustinus was, te laten zien. (zie OV nr. 7, juni 2002)
Zoals het hart verlangt: Preken over de psalmen / Augustinus ; vertaald en ingeleid door Martijn Schrama, Wim Sleddens en Hugo de Lil. – (Sleutelteksten in godsdienst en theologie ; 24). 
De samenstellers van deze bundel hebben een heldere en beknopte inleiding geschreven op persoon en werk van Augustinus in het algemeen en op de Enarrationes in het bijzonder. (zie OV nr. 6, maart 2002)

Augustinus Belijdenissen, tekstkeuze en inleiding Carolinne White. Vertaling Joost van Neer, Wim Sleddens en Anke Tigchelaar. Geillustreerd met miniaturen en handschriften uit de British Library. (zie OV nr. 5, januari 2002)