De pelgrimerende kerk in de visie van Augustinus

Op zaterdagmiddag 18 mei 2024 om 13.30 uur houdt Gabriël Quicke pr in de Augustinuskerk Utrecht een lezing, getiteld: De pelgrimerende kerk in de visie van Augustinus. 
Meer informatie bij www.kerkaandegracht.nl
dr. Gabriël Quicke presenteert dan ook zijn nieuwste boek: De taal van het hart. Over gebed en meditatie. De auteur is een onderhoudend spreker en zeer bekend met Augustinus die hij vaak in zijn boeken citeert. 

Uit de inleiding van zijn nieuwe boek:
“Toen aan mij de vraag werd gesteld een boek te schrijven over gebed en christelijke meditatie, kwam onmiddellijk de gedachte in mij op van de waarde van het bidden met het lichaam en de herontdekking van de taal van het hart. Enkele jaren geleden heb ik gedurende acht maanden op doktersadvies fysieke training gevolgd onder begeleiding van een coach in een fitnesscentrum in Rome. Daar leerde ik het belang van het in- en uitademen. Spontaan dacht ik aan het boeddhisme.
De coach zelf bracht het in verband met de neerdalende en opstijgende beweging in de christelijke liturgie. We ontvangen Gods levensadem (inademen) en we wijden ons leven toe aan God (uitademen). Gebed en liturgie zijn geënt op die dubbele dynamiek. Bij de offergaven bidden wij: “Water en wijn worden één. Gij deelt ons menszijn en neemt ons op in uw goddelijk leven”. Water verwijst naar het menselijke en de wijn naar het goddelijke leven. Enerzijds is er de neerdalende beweging: God is afgedaald in ons aardse bestaan; het Woord van God is mens geworden. Anderzijds is er de opstijgende beweging: door Christus ontvangen wij de Heilige Geest en worden wij opgenomen in het goddelijke leven. De Dalai Lama heeft er herhaaldelijk op gewezen dat sommige christenen door zijn voordrachten over het boeddhisme dieper inzicht hebben gekregen in hun eigen religieuze traditie. Door zich te verdiepen in oosterse meditatievormen komt men in aanraking met de eigen traditie. Een herontdekken van het vroege christendom leert ons dat bidden niet alleen een cerebraal gebeuren is. Eigenlijk bidden we met al onze vermogens: niet alleen met ons verstand, maar ook met ons lichaam, onze geest en ons hart.”    

In dit boek staat de auteur stil bij de betekenis van het gebed en de christelijke meditatie, oase van rust en stilte. Verder beschrijft hij de vasten als de grote lenteschoonmaak voor lichaam en ziel, als het leren omgaan met onze eigen hartstochten. Aan de hand van het pelgrimslabyrint van Chartres evoceert de auteur de dynamiek van het pelgrimeren als een tocht naar het eigen hart. Op die manier kan dit boek een antwoord aanreiken aan het verlangen van de hedendaagse mens naar stilte, heling en harmonie.

Gabriel Quicke is priester van het bisdom Brugge. Sinds 2021 is hij Rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen en afgevaardigd beheerder van de Fondation Lambert Darchis Luik/Rome. Naast een lesopdracht zet hij zich in voor de christenen in het Midden-Oosten, en heel in het bijzonder voor de weeskinderen in Irak.

De taal van het hart. Over gebed en meditatie / Gabriël Quicke
Reeks: Studia Christiana ; vol. 5.  ISBN: 9789463715010
144 p.  € 24, –  klik hier voor de inhoudsopgave
alleen te bestellen bij: https://gompel-svacina.eu/product/de-taal-van-het-hart/