Augustinus concretiseerde zijn ideaal van gemeenschap en vriendschap door zich te omringen met gelijkgezinden met wie hij alles gemeenschappelijk had