Familia Augustiniana Nederland is de augustijnse lekenbeweging
voor allen die zich laten inspireren door het gedachtegoed van Augustinus

Je mag niet ophouden te zoeken naar wat eigenlijk onbegrijpelijk is,
zolang je in het onderzoek van onbegrijpelijke dingen voortgang maakt,
en zolang je je zelf steeds beter wordt van het zoeken naar een grote waarde.
Je zoekt immers een waarde om ze te vinden,
en je vindt ze om verder te zoeken.
Uit: van Bavel, Veel te laat heb ik jou lief gekregen