Familiagroepen

Leraar Rethorica – San Gimognano

In Nederland zijn er verschillende leesgroepen rond Augustijnse centra uitgegroeid tot kleine gemeenschappen die gemiddeld een keer per maand bijeen komen om een tekst van Augustinus te lezen en te bespreken. Over het algemeen opent de avond met een gezamenlijke maaltijd en eindigt met een gebedsviering. Deze lees- en gespreksavonden karakteriseren de familiagroepen, maar de leden zijn vaak nog op andere wijze actief in de plaatselijke kerk- of leefgemeenschap.

De eerste groep, de Famila Lindenholt, ontstond in Nijmegen midden jaren negentig, op initiatief van Wim Sleddens. Als pastoor van de parochie Lindenholt beantwoordde hij de vraag van leken die op zoek waren naar augustijnse spiritualiteit maar dan binnen hun eigen levenssituatie, op een nieuwe manier.

Hij startte een familia in augustijnse geest waarbij dus samen eten, lezen en bidden centraal stonden, waarbij losse individuen zich vormden tot een christelijke gemeenschap, één van hart en één van ziel. Later, midden jaren negentig volgden er andere familiagroepen, met soms een wat andere invulling. Inmiddels bestaan de Familia Lindenholt en Boskapel in Nijmegen, de Familia Mariënhage in Eindhoven, de Familiagroep van de Werkhofgemeenschap Werkhoven en de Familiagroep van de Zusters Heemstede. Sinds 2009 is er ook een Familiagroep in Amsterdam.