Statuten

Totstandkoming

De eerste Familiagroep onstond midden jaren negentig in Nijmegen. In korte tijd volgden andere Familiagroepen in Eindhoven, Werkhoven en Heemstede. Verschillende groepen met telkens een wat andere invulling en beleving van augustijnse spiritualiteit. Mede door de stimulansen van de Orde der Augustijnen voor deze nieuwe vormen van augustijnse spiritualiteit zijn de familiagroepen langzaam toegegroeid naar een officiële vereniging. In 2000 verscheen het eerste nummer van de rondzendbrief Open Vensters, in 2003 werd het Bestuur Familia Augustiniana Nederland gekozen en werden er regelmatig Ontmoetingsdagen en ledenvergaderingen gehouden. In 2006 waren de Statuten van de Vereninging Familia Augustiniana Nederland (FAN) een feit. Deze statuten zijn in september 2007 gepresenteerd op het Generaal Kapittel van de Orde der Augustijnen in Rome.

Statuten

In de statuten zijn de kernwaarden van de FAN geformuleerd, terwijl ook recht is gedaan aan het eigen karakter en de verschillende achtergrond van de diverse groepen. Alle leden die de locale gemeenschap vormen, kunnen individueel lid worden van de Vereniging FAN, maar de gemeenschappen zelf kunnen niet toetreden tot de FAN. Van elk individueel lid wordt verwacht dat hij of zij:

  • de statuten van de vereniging onderschrijft;
  • deelneemt aan activiteiten en landelijke ontmoetingen van de
    vereniging;
  • en bijdraagt aan de samenwerking van de vereniging met de
    Provincie en met de Orde.

Klik hier voor de volledige tekst van de statuten