Wie zijn wij?

Augustinus concretiseerde zijn ideaal van gemeenschap en vriendschap door zich te omringen met gelijkgezinden met wie hij alles gemeenschappelijk had. Dit ideaal van gemeenschap en vriendschap is in de statuten behouden door de Familia Augustiniana Nederland een Vereniging te laten worden, een gemeenschap van gemeenschappen, op basis van individuele leden.

De FAN is dus een gemeenschap van gemeenschappen. De diversiteit tussen de gemeenschappen is groot, maar alle gemeenschappen lezen groepsgewijs (in het Nederlands) teksten van Augustinus.

Daarnaast zijn veel familialeden actief als vrijwilliger in hun augustijnse parochie, rond een augustijns convent of in een oecumenische gemeenschap. We proberen alle dagen in alle gemeenschappen waarvan we deel uitmaken – gezin, werk, familie, parochie, vrienden – deze augustijnse spiritualiteit uit te dragen en er voor elkaar te zijn.

Kennismaking

Als u een keer wilt kennismaken met een Familiagemeenschap en/of wilt bijwonen kunt u contact opnemen met een contactpersoon van een lokale FANgroep of met het secretariaat van de FAN

Open Vensters

Open Vensters is de rondzendbrief van de Familia Augustiniana Nederland. De brief verschijnt vier keer per jaar met hoofdzakelijk kleine nieuwsberichten voor en vanuit de Familiagroepen. Dit zijn bijvoorbeeld activiteiten van de groepen, mededelingen van het Bestuur en fotoverslagen van de Ontmoetingsdagen.

Ook niet-leden van de FAN kunnen zich abonneren.
Een abonnement kost dan € 10,– per jaar, over te maken op NL28 INGB 0003 1083 66 t.n.v. Vereniging FAN onder vermelding van naam, adres, postcode en woonplaats.

Lidmaatschap

Indien u interesse heeft om lid te worden van de FAN kunt u zich opgeven via dit emailadres: bestuur@familiaaugustiniana.nl

Het lidmaatschap van de FAN is inclusief Open Vensters € 55,– per jaar.

Vrienden
De Familia Augustiniana Nederland, kent naast (aspirant-)leden ook vrienden.
De contributie voor vrienden bedraagt € 40,– per jaar.

Goede Doelen

Documenten

Geschiedenis