Inspiratie

Afb.: Philippe De Champaigne (1602-1674), doek, 17de eeuw, Augustinus met brandend hart.
Het origineel bevindt zich in het LACMA, Los Angeles County Museum.

Levende bronnen van Augustijnse spiritualiteit zijn de Augustijnen en Augustinessen zelf die met hun levenshouding de belangrijke waarden van de Orde der Augustijnen als gemeenschap, gastvrijheid, vriendschap voorleven. Voor de Orde en de Familiagroepen is Augustinus de eerste bron. We leren hem kennen in zijn teksten.