Monnica bidt voor haar zoon

algemeen
We zien hoe moeder Monnica in 383 het afscheid van haar zoon beleeft. Augustinus had, ernstig twijfelend aan de goede wil van de hem toevertrouwde leerlingen in Carthago, besloten zijn carrière voort te zetten in Rome. De afbeelding, die meerdere malen is gerestaureerd, valt uiteen in twee simultane scènes.

specifiek
Aan de linkerkant zien we Monnica in een gotische kapel, geknield voor een altaar met een polyptiek waarin een madonnabeeldje is te zien. Gesteund door enkele vrouwen vraagt zij de Moeder Gods om haar zoon te beschermen tijdens zijn reis over de Middellandse Zee. Aan de rechterkant staat zij geflankeerd door een van de vrouwen buiten de kapel om haar zoon te zegenen. Evenals de twee kinderen die bij haar staan, toont zij, zoals elke moeder onder die omstandigheden, in haar houding, haar gelaat en haar gebaar, haar verdriet en haar angst.
Het is typerend dat de schilder het geloof van Monnica onmiddellijk verbindt met een katholieke architectonische omgeving zoals deze gotische kapel, terwijl hij bij het afbeelden van Augustinus nog klassieke fantasiearchitectuur gebruikte die kon doen denken aan het Romeinse Thagaste en Carthago.

Tekst : drs. Ger Jacobs
Foto’s : Jan van Lierop, Ger Jacobs, Jan-Martijn van der Werf, en de iconografie op http://www.augustinus.it/iconografia/index.htm
Met dank aan de Augustijnen van San Gimignano.