Contact

Samenstelling Bestuur FAN

Voorzitter: Annemieke Pacilly
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Marga Bakker
Leden:
Paul Clement OSA
Jurianne Kemmink
Pieter Renkens

Contact- en postadres:
Vereniging Familia Augustiniana Nederland
De Kluijskamp 1023
6545 JA Nijmegen
bestuur@familiaaugustiniana.nl

ING Bank
IBAN: NL28 INGB 0003 1083 66
Ten name van: Vereniging FAN

KvK 30221562

Bestuur OSA Nederland

Provincialaat Orde der Augustijnen Nederland
Tav. Secretariaat
Gagelboschplein 5
5654 KN Eindhoven
040 – 243 16 46
provincialaat@augustijnen.nl
www.augustijnen.nl

Redactie Open Vensters

Bettineke van der Werf
Antoinette Reijnders