Augustinus zegt…

Wat is barmhartigheid?
Heel graag wil ik u, mijn dierbaren, wijzen op het goede van barmhartigheid. Jazeker, ik heb dikwijls ervaren dat u actief bent in allerlei soorten goede werken. Toch wil ik in deze preek een zorgvuldige bijdrage leveren over dit onderwerp.

Lees verder …

Uit een preek over het Onze Vader:
Als ouders al een of meer kinderen hebben,
zijn ze vaak bang om er nog meer te krijgen,
uit angst dat ze die zullen moeten laten opgroeien tot bedelaars.
Maar bij God hoeft niemand te kort te komen.

Lees verder …

… Dit hier is het huis van onze gebeden,
het huis van God zijn wijzelf.

Lees verder …

Christus wordt als klein kind geboren, als “infans”.

Lees verder …

Broeders en zusters, u kent de woorden uit de
Brief van de apostel Johannes: ‘U hebt geen leraar nodig.

Lees verder …

Het evangelie maakt ons duidelijk dat we nederig moeten zijn en goed tot ons moeten laten doordringen in wat voor situatie we verkeren en welke kant het uit moet.

Lees verder …