Overzicht ontmoetingsdagen FAN

Datum Thema en sprekers
25 november 2023 Eindhoven Waarheid, Nederigheid en Gastvrijheid: Augustijnse deugden voor hedendaagse uitdagingen. Prof. dr. Anthony Dupont, onderzoek-hoogleraar aan de faculteit Theologie en Religieweten-schappen, belicht deze waarden vanuit de spiritualiteit van Augustinus en zal daarna per thema met  ervaringsdeskundigen in gesprek gaan.
20 mei 2023 Lindenholt
Nijmegen
Augustinus, zielzorger, met het accent op thema’s zoals verlies en rouw. Inleider is Hans Alderliesten. Het is bekend vanuit de Belijdenissen, dat de jonge Augustinus intens verdrietig was na het overlijden van een jeugdvriend. Later, als zijn moeder overlijdt, uit hij zich veel rustiger en troost hij zich met de gedachte dat de dood het begin is van een eeuwig leven.
22 oktober 2022 Lindenholt
Nijmegen
Hoe laat je mensen kennis maken met de Augustijnse spiritualiteit opdat zij geraakt worden door hetgeen je wilt uitdragen. Inleiding door Anne Desmet en Zr. Christine, die ingaan op welke wijze zij vanuit COMPAZ dat in Brugge vormgeven. COMPAZ is een letterwoord dat staat voor Companheira Agostiniana Zwartzusters.
2 april 2022
Lindenholt
Nijmegen
Het thema Hoe groeien we als Augustijnse Familie toe naar een synodale familie? Laetitia van der Lans gaf een lezing over dit proces, dat de paus geïnitieerd heeft en waarbij hij alle christen-gelovigen uitnodigt om mee te praten over de toekomst van de Kerk. (zie OV nr. 82, mei 2022, pag. 11-119)
17 sept 2021 Boskapel Nijmegen Lezing Genezing in een badhuis: Augustinus over Johannes 5,1-18 door drs. Hans van Reisen en de Presentatie van de kennismakingsmap. (zie OV nr. 81, september 2021, pag. 15-18)
27 nov 2020
Online via zoom
Lezing Wat zegt Augustinus over het bidden? door drs. Ingrid van Neer-Bruggink, Augustijns Instituut Utrecht. Zie https://www.youtube.com/watch?v=J0pDREWzbA8
26 oktober 2019 Lindenholt Nijmegen In de voormiddag werd de documentaire vertoond van Zrs. Augustinessen van St. Monica: terugblik: visie op gemeenschap, werk, geloof en gebed. ’s Middags werd de documentaire vertoond van de Zrs. Augustinessen in Casella: heden: jongeren: stilte, labyrint, meeleven in klooster. Daarna vertelde Annette van Tol, een van de filmakers, hoe deze documentaires tot stand was gekomen. (zie OV nr. 76, januari 2020, pag. 12-19)
30 maart 2019 Lindenholt Nijmegen Aan de hand van preek 211, vertelde dr. Joost van Neer over het analyse-, interpretatie- en vertaalproces van preken van Augustinus. (zie OV nr. 74, mei 2019, pag. 16-17)
29 oktober 2018 Lindenholt Nijmegen Mijn keuze voor het augustijnse kloosterleven en augustijnse gemeenschapsvorming door drs. Gerben Zweers OSA (Leuven). (zie OV nr. 73, december 2018, pag. 16-18)
In de middag: De tolle-lege-scene verwoord en verbeeld door drs. Ingrid van Neer-Bruggink, Augustijns Instituut Utrecht.
14 april 2018 Lindenholt Nijmegen Gastspreker, exegeet dr. Joop Smit OSA, heeft in de loop der jaren al vele bijbelverhalen en personen belicht. De titel van zijn lezing op deze FAN-dag is: Paulus, een omstreden figuur. (zie boek: Wat bezielde Paulus)  (zie OV nr. 71, juni 2018, pag. 12-14)
23 sept 2017 Berne Heeswijk-Dinther God is je naaste is het thema van deze speciale ontmoetingsdag. De FAN viert haar 10-jarig jubileum in de Abdij van Berne. ‘s Morgens een lezing door Gabriël Quicke, Brug van Barmhartigheid. ‘s Middags gaf de abt van de Abdij, Denis Hendrickx, een voordracht Religieus leven en de toekomst. (zie OV nr. 69, december 2017, pag. 13-23)
11 maart 2017 Lindenholt Nijmegen Gastspreker was Lode Caes, die een echte bruggenbouwer is in de fusies tussen parochies in de nieuwe St. Augustinus-federatie in Zonnebeke. (zie OV nr. 66, maart 2017, pag. 13-14)
22 oktober 2016 Eindhoven De dag was rijk aan inhoud mede door de inspirerende presentatie die Joseph Farell als gastspreker gaf. Hij is vicaris generaal van de OSA voor Noord Amerika. De tekst van de lezing kunt u nalezen in het boekje Inspired retreat. (zie OV nr. 65, december 2016, pag. 13-15)
16 april 2016 St Stefanusklooster Gent De leden van de FAN, van de Augustijnse Fraterniteit Utrecht en van de Federatie Sint-Augustinus Zonnebeke bezochten het oudste Augustijnenklooster van Noord-West-Europa: het Sint-Stefanusklooster (1296) (zie OV nr. 63, juni 2016, pag. 11-15). In zijn lezing Gods goede schepping hield vicaris Lode Aerts van het bisdom Gent een gloedvol pleidooi voor een positieve interpretatie van Augustinus’ visie op de schepping (zie OV nr. 63, juni 2016, pag. 16-20).
27 februari 2016 Lindenholt Nijmegen Presentatie van Ingrid van Neer-Bruggink Het Oude Testament verbeeld door Rembrandt, verwoord door Augustinus. (zie OV nr. 62, maart 2016, pag. 12-14)
10 okt 2015 Amsterdam Brian Hefferman vertelt over zijn boek Een kleine orde met allure. ‘s Middags een uitvoering van Susanna Veerman Sept Improvisations op. 150, Allegretto nr. 4 Allegro giocoso nr. 7, van de componist Camille Saint-Saën (1835-1921). (zie OV nr. 61, december 2015, pag. 12-15)
28 februari 2015 Eindhoven Nico Beumer OSA vertelde over het ontstaan van zijn, in eerste instantie, Spaanse boek Altijd onrustig over de augustijnse spiritualiteit. (zie OV nr. 58, maart 2015, pag. 20-21)
13 dec 2014 Lindenholt Nijmegen Prof. Joseph Kelley was de spreker op deze FAN-dag. Het thema was Gemeenschap en Hoop: hoop laat je verlangen naar iets moois, hoop wil je delen, hoop vormt ons en laat on in actie komen. ‘s Middags volgde informatie over de leken augustijnen in Engelstalige wereld: USA, VK en Australië. (zie OV nr. 58, maart 2015, pag. 15-20)
12 juli 2014 Nijmegen Familia-barbeceu in de tuin van familie van der Werf. (OV nr. 56, september 2014, een foto-impressie pag. 10-13)
22 februari 2014 Eindhoven Centraal stond de nota die voor het Kapittel geschreven zou gaan worden. Voordat deze definitief kan worden kon men nog aanvullingen, verklaringen en opmerkingen plaatsen. (zie OV nr. 54, maart 2014, pag. 18-21)
9 nov 2013 Lindenholt Nijmegen Prof. dr. Jozef Wissink reflecteerde op de relatie tussen de religieuze orden en de lekenorden die ontstaan zijn rondom de religieuze orden. De eerste aanzet wordt gevormd van onze visie voor de nota die gepresenteerd zal worden op het kapittel NL-OSA in april 2014. Vanuit deze eerste notities zal elke groep voor het eind van dit jaar haar bijdrage voor de kapittelnota inleveren. (OV nr. 53, december 2013, pag. 8-12)
9 maart 2013 Eindhoven In zijn proefschrift Exercitatio mentis analyseert dr. Martin Claes hoe Augustinus als docent zijn studenten tot verwondering, bezinning en verinnerlijking brengt en op basis daarvan tot verkondiging. (OV nr. 50, maart 2013, pag. 18-21)
3 maart 2012 Boskapel Nijmegen Mw. Elisabeth van Ketwich Verschuur vertelt over haar eigen spirituele zoektocht en de spiritualiteit van Grand Champs. Aankondiging derde internationale lekencongres in Rome van 11 tot 17 juli 2012. (zie OV nr. 47, juni 2012, pag. 12-16) 
5 nov 2011 Eindhoven  Dr. Anthony Dupont van de KU Leuven hield een lezing over Terugkeren en opstijgen naar het hart, naar de innerlijke wezenskern van de mens. (zie OV nr. 45, december 2011, pag. 14-22)
26 maart 2011 Augustinuskerk, Amsterdam De (neo-)platoonse wortels van St. Augustinus door Desiré de Rooij. In de middag een concert door organiste Susanna Veerman op het monumentale Cavaillé-Coll orgel uit 1881. (zie OV nr. 43, juni 2011, pag. 16)
13 nov 2010 Lindenholt Nijmegen (geboortedag van Augustinus) 9/11 (nine eleven), waar zijn we nu? Een lezing door Rein Vaanhold, prior van de Kruisheren in Uden, over de impact van crisissituaties op het geloofsleven.
In de middag een powerpointpresentatie over de augustijnse heiligen: 13 november: verjaardag van Sint Augustinus en gedenkdag heiligen van de OSA door Ingrid van Neer-Bruggink. (zie OV nr. 43 juni 2011, pag. 13-16)
20 maart 2010 Eindhoven Augustinus, bisschop van het volk, een predikant die de harten raakt. Een lezing en kleine workshop van Anke Tigchelaar aan de hand van tekstfragmenten uit sermones 53,13; 56,3; 68 (zie OV nr. 39, juni 2010, pag. 16-21)
31 okt 2009 Werkhoven Hemels en aards vaderschap in Augustinus’ geschriften. Een lezing door de augustijn Bernard Bruning OSA , voorzitter Augustijns Historisch Instituut Leuven. In de middag een powerpointpresentatie over het leven van de augustines Clara van Montefalco (1268-1308) door Ingrid van Neer-Bruggink. (zie OV nr. 37, dec. 2009, pag. 18-19)
21 maart 2009 Boskapel Nijmegen In het kader van de uitwisseling tussen lekenorganisaties waren als gastsprekers aanwezig Gerard van Etten en Jan van Hooydonk, leden van de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland. (zie OV nr. 35, juni 2009, pag. 15-16)
1 nov 2008 Lindenholt Nijmegen Coby Voskuilen, participante van de Norbertijnen van de Abdij Berne bij Heeswijk spreekt over het ontstaan van de Participanten als groep, hun activiteiten en hun plaats en betekenis binnen de Orde van de Norbertijnen. In het middaggedeelte gaf Ingrid van Neer-Bruggink een diapresentatie over het leven en de historische betekenis van Nicolaas van Tolentino  OSA (1247-1305). (zie OV nr. 33, december 2008, pag. 22)
19 april 2008 Mariënhage Eindhoven Zuster Yvonne Peyresaubes vertelt over de werkzaamheden van de Augustinessen in een achterstandswijk in Utrecht en de respectvolle omgang van de zusters met hun wijkgenoten. ’s Middags o.a. aandacht voor het oprichten van een augustijnse NGO (Non-Gouvermentele Organisatie) en voor het geven van info over de FAN op de bijeenkomst in Messelhausen (Duitsland). (foto’s volgen) (zie OV nr. 31, juni 2008)
15 dec 2007
Boskapel Nijmegen
Spiritualiteit in concrete vorm door Wim Sleddens, OSA. Het jaarthema voor 2008/2009 wordt geopend door Wim Sleddens OSA. Richtinggevende tekstfragmenten uit Augustinus’ Belijdenissen maken duidelijk waarom concrete spiritualiteit noodzakelijk is voor gevers en ontvangers en wat dit allemaal kan inhouden. (zie OV nr. 29, december 2007, pag. 12-14)
12 mei 2007 Augustinus Utrecht Liefde wil gezien worden door dr. Martijn Schrama OSA. Met stadswandeling door historisch, “Augustijns” Utrecht door Bob Bodaar OSA. Voor publicatie van de lezing zie Open Vensters, bijlage bij nr 27, juni 2007. (zie OV nr. 27, juni 2007, pag. 16-18)
18 nov 2006 Boskapel Nijmegen De ideale geloofsgemeenschap en de FAN door dr. Joop Smit OSA. De lezing is grotendeels gebaseerd op zijn artikel “Marcus 8:27-10:52: Confronterend” in: De bijbel spiritueel, onder redactie van Frans Maas e.a. (zie OV nr. 25, september 2006, pag. 12-13)
8 apr 2006 Samaya Werkhoven Leven in Augustijnse geest. Marion Loermans, augustines van St. Monica in Utrecht, over haar keuze voor augustijns religieus leven. Tevens een Concert Spirituelle met werken van Hendrik Andriessen, uitgevoerd door Gert Oost (orgel) en Leenke de Leege (zang). (zie OV 22, maart 2006)
12 nov 2005 St-Stefanuskl. Gent Rondleiding door het historische kloostercomplex, bibliotheek en tuin door Werner Grootaers. Zie ook: De bibliotheek van het Augustijnenklooster Sint-Stefanus te Gent, door Werner Grootaers OSA (1996). (zie OV nr. 21, december 2005)
5 mrt 2005 Mariënhage Eindhoven Inleiding door Mgr. Bluyssen over zijn boek Waar liefde vraagt, luistert God: Hoe bisschop Augustinus nieuwkomers leerde geloven in Jezus Christus Valkhofpers, 2004.
Bennozo Gozzoli’s Storie dit Sant’Agostino in San Gimignano. Een kunsthistorische bespreking van de frescocyclus van Bennozo Gozzoli over het leven van Augustinus door drs. Ger Jacobs. (zie OV nr. 18, maart 2005)
(zie https://www.augustinus.nl/C67-Bennozo-Gozzoli-NL.html)
2 okt 2004
Boskapel Nijmegen
Augustinus en de filosofie door drs. Kees Diekstra. Zie ook zijn bijdragen in het tijdschrift Augustijns Forum, 2004 nrs 1,2,3 (zie OV nr. 17, december 2004)
13 mrt 2004 Mariënhage Eindhoven “Zij waren één van hart en één van ziel”. Hand. 4,32 in het licht van het Lucas-evangelie, door dr. Joop Smit OSA. (zie OV nr. 14, maart 2008, pag. 18-20)
24 mei 2003 Mariënhage Eindhoven Tijdens deze bijeenkomst is het besluit genomen tot oprichting van een bestuur van de Familia Augustiniana Nederland. Het bestuur van de FAN bestaat uit vertegenwoordigers van zes instanties: Groep Eindhoven, Lindenholt, Boskapel, Werkhoven, Utrecht en OSA Nederland. (zie OV nr. 11, juni 2003)
2 mrt 2002 Mariënhage Eindhoven Er werden die dag twee thema’s besproken: Hoe willen we ons presenteren aan het kapittel? en De structuur van de familia in samenhang met de Orde. (zie OV nr. 6, maart 2002)
12 mei 2001 Lindenholt Nijmegen Het thema voor deze bijeenkomst was Welk verlangen houdt je gaande, en wat betekent de Familia Augustiniana daarbij voor je? (zie OV nr. 5, januari 2002)
11 en 12 febr. 2000 Mariënhage Eindhoven In 1995 vierde de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen haar honderdjarig bestaan. In dit jubileumjaar werd er hardop nagedacht over de toekomst van de Provincie: hoe kan de Augustijnse spiritualiteit voortleven en verspreid worden buiten de kloosterorde? Vanuit de Provincie werd toen een begin gemaakt met verbreding in de vorm van een “Familia Augustiniana”.
De eerste bijeenkomst vond plaats in het klooster Mariënhage in Eindhoven. Op 11 februari 2000 werd er een lezing gehouden door dr. Martijn Schrama OSA: “De aantrekkingskracht van Augustinus door de eeuwen heen”. Ook werden er drie thema’s besproken: Integratie, uitdaging en inzet. Deze thema’s werden in drie gespreksrondes gehouden en op 12 februari 2000 werd er een presentatie gehouden over de resultaten van deze rondes.