Studiedag 23 oktober 2021

Op zaterdag 23 oktober a.s. organiseert het Augustijns Instituut voor de 20e keer een reguliere studie- en ontmoetingsdag in samenwerking met het theologisch instituut LUCE van de Tilburg University. Deze dag vindt plaats in het auditorium van het Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 in Utrecht. U bent welkom vanaf 10.00 uur; we ronden af om 16.45 uur. De uitnodiging voor deze dag vindt u hieronder. Daarin leest u meer over opzet, inschrijving en deelname. Aanleiding is de nieuwe vertaling De laatste visvangst: Verhandelingen over het Johannesevangelie [In Iohannis

euangelium tractatus 55-123]. Over dit boek leest u meer in het tweede item.

Zeven leerlingen waren er aanwezig, toen Jezus hen in het Meer van Tiberias vele grote vissen liet vangen, 153 stuks. Door dat getal zeven verwijzen die leerlingen naar het einde van de tijd. En dat Jezus op de oever stond toen het ochtend werd heeft daar ook mee te maken.

(vgl. Io.eu.tr. 122,6) De studie- en ontmoetingsdag van het Augustijns Instituut op zaterdag 23 oktober wordt aangeboden aan alle geïnteresseerden in Augustinus en in augustijnse spiritualiteit, en aan allen die belangstelling hebben voor de werkzaamheden op het Augustijns Instituut.

PROGRAMMA (verkorte weergave)

10.00 uur aankomst en ontvangst

10.30         opening door drs. Hans van Reisen (studiesecretaris Augustijns Instituut)

10.45         bijdrage dr. Piet Gerbrandy (Universiteit van Amsterdam):

Verticaal denken: een poging om allegorese te begrijpen.

12.05        bijdrage dr. Sjoerd Mulder (Tilburg University: School of Catholic Theology) De Augustinus-optie: oude tips voor de huidige kerk, in een postchristelijke samenleving.

13.00         lunch     (boekentafel beschikbaar)

14.00 uur heropening door de dagvoorzitter

14.15         bijdrage prof. dr. Caroline Vander Stichele (TU-SCT) Augustinus’ interpretatie van de verschijningsverhalen in Johannes 20.

15.15         De laatste visvangst, boekpresentatie door Hans van Reisen aanbieding eerste exemplaar

15.45         dankwoord en sluiting

16.00         borrel     (boekentafel beschikbaar)

17.00         sluiting museum

Schriftelijke aanmelding: vóór 16 oktober a.s. bij: hansvanreisen@augustijnsinstituut.nl                                                                                    én

door overmaking van de deelnamekosten: € 15,00 per persoon op