Lezingen

Genezing in een badhuis: Augustinus over Johannes 5,1-18

Deze tekst uit Johannes is hoogst actueel nu gezondheid en genezing de wereld al maanden bezig houden, maar de tekst is niet meer als perikoop in het lectionarium opgenomen. Er wordt dus niet meer over gepreekt, hoewel het verhaal in de kunst een geliefd onderwerp is.

Samenvatting van de lezing van Hans van Reisen gehouden op de FAN-bijeenkomst van 17 september 2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Het verhaal gaat verder …

Verslag lezing Br. Bernardus Peeters OCSO gehouden op 27 mei jl. in het St. Janscentrum in Den Bosch in het kader van de dag met als thema Het verhaal gaat verder …

Gij die mij ruimte geeft. De horizon van het religieuze leven.