Lezingen

Genezing in een badhuis: Augustinus over Johannes 5,1-18

Deze tekst uit Johannes is hoogst actueel nu gezondheid en genezing de wereld al maanden bezig houden, maar de tekst is niet meer als perikoop in het lectionarium opgenomen. Er wordt dus niet meer over gepreekt, hoewel het verhaal in de kunst een geliefd onderwerp is.

Samenvatting van de lezing van Hans van Reisen gehouden op de FAN-bijeenkomst van 17 september 2021.

_________________________________________________________________________________________________________

Wat zegt Augustinus over het bidden?

Hoe komen we met God in gesprek? God nodigt ons uit om te gaan bidden. Augustinus geeft zeven aandachtspunten om vanuit je hart te kunnen opklimmen naar God. Wat doen we als we bidden?

Bidden is God loven, danken, smeken. En we bidden nooit alleen. U ziet korte citaten van Augustinus over het bidden.
Ingrid van Neer-Bruggink, Augustijns Instituut Utrecht, bespreekt ze met u.

Lezing door drs. Ingrid van Neer-Bruggink, Augustijns Instituut Utrecht. 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Het verhaal gaat verder …

Verslag lezing Br. Bernardus Peeters OCSO gehouden op 27 mei jl. in het St. Janscentrum in Den Bosch in het kader van de dag met als thema Het verhaal gaat verder …

Gij die mij ruimte geeft. De horizon van het religieuze leven.

________________________________________________________________________________________________

Joseph Farrell (1963) doorliep als student de Villanova University in Pennsylvania (U.S.) en trad toe tot de Augustijnen in 1985. In 1991 werd hij tot priester gewijd. Hij behaalde in 2007 zijn doctoraat aan de Gregoriana in Rome. Terug in Villanova doceerde hij aan de Villanova Unversity en bekleedde verschillende functies daar tot hij in september 2013 gekozen werd tot vicaris generaal van de OSA. Sindsdien woont hij in Rome.

Op 22 oktober 2016 hield hij op verzoek van de FAN een lezing in Eindhoven met als titel Inspired Retreat.

_____________________________________________________________________________________________________

Gods goede schepping volgens Augustinus

We beseffen vandaag steeds meer hoe broos onze leefwereld is. Er is inderdaad de toenemende vervuiling van de lucht, de bodem en het water. Er is een opwarming van de aarde met het smelten van de ijskappen, de stijging van de zeespiegel en steeds uitgestrekter gebieden die veranderen in een woestijn.

Hiermee begint de inleiding van de lezing van Lode Aerts, bisschop van Brugge, gehouden op 16 april 2016 in het klooster Stefanus te Gent.