Ontmoetings- en inspiratiedag zaterdag 20 april 2024

Het thema van deze dag is: Augustinus en Vertrouwen

Inleider voor dit thema is dr. Herman J. Kaiser.

Herman Kaiser (1954) was burgemeester van Margraten, Roermond, Doetinchem en Arnhem.
Op 3 mei 2023 promoveerde hij op ‘Het subsidiariteitsbeginsel en de geordende eendracht in de politieke economie’. De ideeën van de kerkvader en filosoof Augustinus uit de 4e en 5e eeuw inspireerden hem hierbij. Herman Kaiser wil bruggen slaan tussen mensen. Trouw en vertrouwen zijn hierbij essentiële waarden. In iedere vorm van samenleving of samenwerking, of het nu in het bedrijfsleven, het verenigingsleven of in een geloofsgemeenschap is, is gegrondvest op basis van vertrouwen in elkaar. Zonder vertrouwen kan een organisatie niet bloeien en groeien.
Vertrouwen en trouw zijn, zijn ook belangrijke waarden bij vriendschap en gemeenschap.

Vertrouwen in elkaar kent veel facetten . dr Herman Kaiser zal o.a. ingaan op enkele kenmerken van vertrouwen, maar ook bijv. de verschillende vormen ervan.
“Hij laat zich hierbij inspireren door verschillende teksten van Augustinus, zoals :

 • De civitate Dei XVII, 8; XIX, 5; XXII, 6
 • Confessiones X, 35; XII, 35
 • Enarrationes in Psalmos, 130, 6
  Maar ook door enkele pauselijke encyclieken

  PRAKTISCHE INFORMATIE
 • Plaats: Agneskerk, St Agnetenweg 90, 6545 AW NIJMEGEN
 • Aanvang: 11.30 uur en afsluiting om 16.30 met een drankje.
 • Aanmelding: U kunt zich voor deze ontmoeting- en inspiratiedag van de Familia Augustiniana Nederland opgeven tot maandag 15 april via email: bestuur@familiaaugustiniana.nl.
 • De kosten voor deze dag bedragen € 15, – per persoon (inclusief koffie/thee, lunch).
 • U kunt dit bedrag vooraf over maken op rekeningnummer: NL28 INGB 0003 1083 66, t.n.v. Vereniging FAN met vermelding van ‘inspiratie-dag 20 april 2024’.