Studie- en ontmoetingsdag 15 oktober 2022

Laatste ontmoetingsdag,
tevens afscheid van het Augustijns Instituut
zaterdag 15 oktober in Eindhoven Augustijns Instituut 1989 – 2022


Het einde zonder einde:
       kijk naar het goede,
       vergeet het kwade

       uit: Augustinus’ sermo 213,10

De dag wordt aangeboden aan alle geïnteresseerden in Augustinus en in de augustijnse spiritualiteit, alsmede aan belangstellenden voor de werkzaamheden van het Augustijns Instituut.
U bent van harte welkom in DomusDELA, Kanaalstraat 4, Eindhoven. Dit is de voormalige Augustijnenkerk.

Programma
10.30 u aankomst en ontvangst
11.00    opening door dagvoorzitter drs. Gerard van Hoof O.S.A.
11.15    bijdrage dr. Joost van Neer
            Humor of leedvermaak? 
            Augustinus’ enarratio in Psalmum 113,2
11.45    visuele herinneringen
11.50    bijdrage drs. Ingrid van Neer-Bruggink
            Augustinus onder de vijgenboom:
            de tolle-lege-scène verwoord en verbeeld
            (Confessiones 8,27-30)
12.20    visuele herinneringen12.25    bijdrage drs. Hans van Reisen
            De liefde als leraar: 
            Augustinus’ De catechizandis rudibus 17
12.55    visuele herinneringen

13.00    lunchbuffet

13.45    heropening door dagvoorzitter
13.50    Het Augustijns Instituut: identiteit en spiritualiteit
            door dr. Martijn Schrama O.S.A.,
            lid van de advies- en beleidscommissie
            van het Augustijns Instituut
14.30    gedachtewisseling met aanwezigen:
            Welke waarde heeft voor u het werk op het Augustijns Instituut (gehad)?
15.00    muzikaal intermezzo door Paul van der Woude, piano
15.20    dank- en slotwoord 
            door Pierre Stikkelbroeck O.S.A., prior provinciaal
15.45    afsluiting door dagvoorzitter
            waarna receptie / boekenverkoop