FAN-dag 17 september 2021

Terugblik ontmoetingsdag FAN op 17 september 2021

“Een belangrijk doel van de Familia is om elkaar te ontmoeten en daar de tijd voor te nemen; gelukkig kan dat vandaag weer! Als Familia hebben we ooit nog een doel benoemd en dat vooraan in onze statuten gezet:
Wij willen ons leven vorm geven, één van hart en één van ziel, Op de weg die Jezus Christus ons wijst, in de geest van Augustinus samen met allen die zich op dezelfde wijze aangesproken weten.

In die geest wil ik aan het begin van deze bijzondere dag, het volgende gebed uitspreken met de woorden van Augustinus:

Wij geloven in U, God, Vader Zoon en heilige Geest… Zoveel wij kunnen, zoveel U ons het vermogen geeft, zoeken wij U en verlangen ernaar te zien wat we geloven. We denken er over na en doen er moeite voor.
God, onze enige hoop, verhoor ons dat wij het niet moe worden en U niet meer willen zoeken, maar dat we steeds vurig naar uw aanschijn blijven verlangen. Geef ons de kracht U te blijven zoeken, U die Uzelf hebt willen laten vinden, en ons hoop gegeven hebt dat wij U steeds meer en meer zullen vinden.
Dat wij U indachtig zijn, dat wij U begrijpen, dat wij van U houden. Vermeerder onze aandacht, ons begrip en onze liefde, tot U ons volkomen zult omvormen.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-2.png

Laten we ook een ogenblik tijd nemen voor een stil, persoonlijk gebed en daarin ook Josephine Boevé-van Doorn die in juli overleden is, gedenken, dankbaar voor alle keren dat ze in ons midden was.”
Met deze woorden, uitgesproken door Gerard van Hoof, en een gebed van Augustinus uit de bundel Verlangen bidt altijd / T.J. van Bavel ging deze ontmoetingsdag van start. De inloop was vanaf tien uur, maar velen waren al eerder aanwezig; er was grote blijdschap elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten. Waarschijnlijk heeft zr. Ali Kramer OSA de grootste afstand afgelegd, zij reisde vanuit Egmond naar de Boskapel in Nijmegen.


Staand of zittend op 1,5 meter afstand maar wel van aangezicht tot aangezicht was er veel bij te praten. Omdat de 1,5 meter afstand pas op zaterdag 25 september vervalt, was er voor iedereen een smakelijke en goed gevulde lunchbox beschikbaar wat veel heen en weerlopen voorkwam.

Hans van Reisen, Augustijns Instituut, gaf een geanimeerde lezing over de de wonder- baarlijke genezing van een lamme in het badhuis van Betzata (Joh 5, 1-18). Een samenvatting hiervan staat elders in Open Vensters. Augustinus wil ons duidelijk maken dat het hier niet zozeer om lichamelijke genezing gaat maar om een genezing van de ziel, omvorming – wat in het openingsgebed al naar voren kwam.Wie de ALV goed wilde voorbereiden had veel leeswerk: maar liefst zeven bijlagen werden meegestuurd. De vergadering verliep ondanks of dankzij alle paparassen harmonieus en vlot.

We werden verrast door de lang verwachte, steeds dikker geworden leesmap met een uitnodigende kaft. Bettineke van der Werf lichtte het wordingsproces en het eindresultaat toe. Elke familia kreeg een map mee naar huis om te (laten) lezen. Er waren al veel lovende reacties bij het eerste doorbladeren te horen.


Op het einde van de ALV werden met mooie speeches van Annemieke Pacilly en grote bossen bloemen, aangereikt door Pieter Renkens, afscheid genomen van drie bestuursleden die reglementair aftreden:
Gerard van Hoof, Hans Simis en Ingrid van Neer.De afsluitende gebedsviering was door de Familia Amsterdam gemaakt, met dank aan Wil Sneekes. De viering rondom het thema liefde en gemeenschap sloot prachtig aan bij wat we ‘s morgens aan inzichten hadden meegekregen.
Met een toast op ons allemaal sloten we de dag af.