Gods goede schepping volgens Augustinus

Op de ontmoetingsdag ‘Hemels Gent’ op 16 april 2016 in het Stefanusklooster hield vicaris van het bisdom Gent Lode Aerts in zijn lezing ‘Gods goede schepping’ een gloedvol pleidooi voor een positieve interpretatie van Augustinus’ visie op de schepping.

Klik hier voor de volledige tekst van de lezing.