Wat zegt Augustinus over het bidden?

Hoe komen we met God in gesprek? God nodigt ons uit om te gaan bidden. Augustinus geeft zeven aandachtspunten om vanuit je hart te kunnen opklimmen naar God. Wat doen we als we bidden?

Bidden is God loven, danken, smeken. En we bidden nooit alleen. U ziet korte citaten van Augustinus over het bidden.
Ingrid van Neer-Bruggink, Augustijns Instituut Utrecht, bespreekt ze met u.

Lezing door drs. Ingrid van Neer-Bruggink, Augustijns Instituut Utrecht.