Overzicht: Ontmoetingsdagen

Wat wil Augustinus ons leren? – ontmoetingsdag FAN

29 maart 2019

Wat wil Augustinus ons leren?

Van tekst naar interpretatie

De Familia Augustiniana Nederland (FAN) organiseert weer een ontmoetingsdag voor leden en belangstellenden op zaterdag 30 maart, bij de familia Lindenholt, in de Agneskerk in Nijmegen. (adres: Agneskerk, St. Agnetenweg 90, 6545 AW NIJMEGEN)

Aanvang 10.00 uur, afsluiting (met hapje en drankje!) 16.30 uur. Voor koffie, thee en lunch wordt gezorgd.

We lezen in elke familiagroep teksten van Augustinus. Vaak ontdekken we pas tijdens de bespreking van de tekst hoe Augustinus zijn betoog heeft opgebouwd. Het doorzien en aanbrengen van structuren helpt om de boodschap in het vizier te krijgen. Joost van Neer kwam Augustinus’ spiritualiteit op het spoor door een zorgvuldige tekstanalyse: ‘Augustinus neemt me mee in zijn verhaal en door de tekst op taal en inhoud te analyseren ontdekte ik een diepere waarheid.’ Hij brengt het analyseren, interpreteren en vertalen in de praktijk aan de hand van preek 211, een vastenpreek.

Onze gastspreker is dr. Joost van Neer, Augustijns Instituut Utrecht

Het programma: (meer…)

Paulus, een omstreden figuur – ontmoetingsdag 14 april 2018

4 april 2018

Als familiagroepen laten we ons inspireren door leven en werk van Augustinus en de geleefde spiritualiteit van de Augustijnen. Augustinus liet zich weer inspireren door de Bijbel. Vele Bijbelverhalen en personen zijn in de loop der jaren belicht door de exegeet dr. Joop Smit o.s.a. We verwelkomen Joop Smit graag opnieuw als gastspreker en goed verteller. De titel van zijn lezing is: Paulus, een omstreden figuur.

In het middaggedeelte willen we tijdens de ALV o.a. het advies en de aanbevelingen bespreken die de Initiatiefgroep (IG) in het eindverslag aan het bestuur FAN heeft uitgebracht.

De lezing is vrij toegankelijk, voor de lunch wordt voor niet-leden een bijdrage van €10,= gevraagd (alleen bij aanmelden kan er mee gegeten worden!), de ALV-vergadering is alleen voor leden van de FAN.

Plaats en tijd van de ontmoetingsdag:

zaterdag 14 april 2018
bij de familia Lindenholt in de Agneskerk
St. Agnetenweg 90, 6545 AW Nijmegen tel: (024) 377 77 78

Het programma: (meer…)

God is je naaste – ontmoetingsdag FAN

17 juli 2017

God is je naaste

Over barmhartigheid, naastenliefde
en andere behartenswaardige zaken

De Familia Augustiniana Nederland (FAN), de augustijnse lekenbeweging, bestaat 10 jaar. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit organiseert de FAN op 23 september 2017 een ontmoetingsdag in de Abdij van Berne.

Hoogtepunten:

  • Gabriël Quicke, theoloog en auteur van ‘Brug van Barmhartigheid’ weet als geen ander barmhartigheid te benoemen en uit te diepen.
  • Denis Hendrickx, abt van de Abdij van Berne laat zijn licht schijnen over Religieus leven en de toekomst.
  • Eucharistieviering, gezamenlijk met de Norbertijnen.
  • Bezoek aan bierproeflokaal Abdij van Berne of aan de boekhandel.

Aanvang 10.00 uur, afsluiting (ná hapje en drankje!) 16.45 uur. Voor koffie, thee en lunch wordt gezorgd.

Aanvullende informatie: (meer…)

FANdag “Bruggen bouwen”, met Lode Caes

21 januari 2017

11 maart 2017 ontmoetingsdag in Lindenholt met als gastspreker Lode Caes, die een echte bruggenbouwer is in de fusies tussen de parochies in de nieuwe St. Augustinus-federatie in Zonnebeke.

Inspiration! (FAN-dag 22 oktober)

6 oktober 2016

Joe Farrell OSA

Joe Farrell OSA

Als gemeenschap zijn we altijd onderweg, we zoeken nieuwe wegen. Augustinus nodigt ons uit dit pelgrimspad samen af te leggen: “Loop met mij, door te geloven, door te hopen, door te verlangen.” Zijn hart brandde van verlangen, hij voelde hoe liefdevol God met hem sprak en zijn gesprekken met God raken ook ons. Na zijn bekering begint voor Augustinus een nieuw leven met perspectief. Dat vreugdevolle verlangen wil hij delen met ons. Hoe kunnen wij net zo worden geïnspireerd? Inspiration! is dan ook het thema van de voordracht van vicaris generaal Joseph (Joe) Farrell, OSA. (meer…)

Ontmoetingsdag ‘Hemels Gent’

28 maart 2016

Gent, de bibliotheek van het klooster

Gent, de bibliotheek van het klooster

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Onder dat motto nodigt de Vereniging Familia Augustiniana Nederland haar leden, augustijnen en introducees in Nederland en België uit voor een ontspannen gezamenlijke ontmoetingsdag in augustijnse sfeer in het eeuwenoude klooster St. Stefanus in Gent. Dit klooster, opgericht in 1296, verbreedt zijn historisch en inspirerend kader naar ontmoeting en congressen onder de naam Thagaste, Trefpunt Augustijnen.

Het programma: (meer…)

Ontmoetingsdag 27 februari 2015 in Lindenholt

4 februari 2016

Op 27 februari is er weer een FAN-dag, deze keer in Lindenholt. Ingrid van Neer-Bruggink zal deze dag een presentatie geven met als titel Het Oude Testament verbeeld door Rembrandt, verwoord door Augustinus. De dia’s laten met tekst en beeld beslissende momenten zien uit het leven van de aartsvaders Abraham, Isaak en Jacob. Een verhaal over diep geloof en diepe emoties.

De ledenvergadering zal onder meer gaan over de ontmoetingsdag in Gent en de eerste ideeën over het vieren van ons tienjarig bestaan.

De bijeenkomst plaats in de Agneskerk:
St. Agnetenweg 90,
6543 AW Nijmegen.
tel. 024-377 77 78

Aanmelden tot maandag 21 februari bij
Ingrid van Neer, e-mail, of telefonisch: 040-244 18 96 (werk)
Belangstellenden zijn welkom en kunnen zich ook aanmelden.

Het hele programma van deze dag: (meer…)