Advent met Augustinus

Hans Alderliesten

Klein geworden, groot gebleven

Advent is een bijzondere periode in het jaar. Met Advent begint het kerkelijk jaar. Vol verwachting kijken we uit naar de komst van Christus. Hoewel voor de zoveelste keer, toch blijft de sfeer aanstekelijk. Oude verhalen over Zacharias, Maria en Simeon. Verhalen die bekend in de oren klinken, misschien zó bekend dat ze ons nauwelijks meer verrassen.

Zo begint het boek van Hans Alderliesten over de Advent met Augustinus waarin hij een korte beschrijving geeft over de Adventstijd in de Vroege Kerk. Ook leren we de kerkvader Augustinus niet alleen als bisschop van Hippo Regius, maar ook als mens kennen. Als Christus niet in je hart geboren is, is Zijn geboorte in Bethlehem tevergeefs, klinkt de kritische stem van de kerkvader.

Hans Alderliesten heeft dit boek speciaal voor de Advent geschreven in de vorm van een leeswijzer. De Adventsperiode bestrijkt een periode van vier weken. Voor elke dag biedt hij een gedeelte om te overdenken. Dit zijn samengestelde fragmenten uit preken en geschriften van Augustinus, aangevuld met citaten en gezangen. Boven de dagen staat een kort stukje uit de Bijbel. De auteur heeft gekozen voor de Herziene Statenvertaling, maar de lezer kan natuurlijk zelf kiezen voor een andere Bijbelvertaling. De weken zijn thematisch samengesteld.

Week 1 heeft als thema Belijden en berouw, met een kleine inleiding en als afsluiting drie reflectievragen.

Week 2 heeft als thema Geworden uit een vrouw en daarin beschrijft hij dat de moeder van Augustinus, Monica, een grote rol speelde in Augustinus’ leven en sluit af met twee reflectievragen.

Week 3 Mannenwerk, in Augustinus’ leven heeft een aantal mannen een belangrijke rol gespeeld, zoals zijn jeugdvrienden. Later werd Augustinus erg geraakt door de preken van Ambrosius met drie reflectievragen.

Week 4 Geboren om te genezen. Augustinus vond zichzelf hoogmoedig, daar heeft hij zijn hele leven mee geworsteld. Vandaar dat hij de nadruk op nederigheid legt, hij heeft nederigheid geleerd. Dit stuk wordt ook afgesloten met drie reflectievragen.

Een compleet Adventsdagboek, dat inzichten van Augustinus meegeeft en achtergronden laat zien over de tijd en omstandigheden waarin Augustinus leefde. Aan de hand van dit boek kan je bewuster toeleven naar Kerstmis.

Prof. dr. Paul van Geest schreef over dit boek: “Hans Alderliesten slaagt er goed in om zijn lezer op heldere en genuanceerde wijze wegwijs te maken in de manier waarop Augustinus Kerst beleefde en wilde doorgeven.”

Hans Alderliesten (1987, Gouda) is onderzoeker en adviseur sociale vraagstukken. Hij is al lange tijd met Augustinus bezig. Daarbij ligt de focus op het toegankelijk en toepasbaar maken van Augustinus’ denken.

Advent met Augustinus,
Paperback – ISBN 9789088973482 – 96 pagina’s – Prijs: 14,99 Bol.com