Storie di Sant’Agostino van Benozzo Gozzoli

Samenvatting van de lezing door Ingrid van Neer

Het koor van Sant’Agostino

Dialezing door kunsthistoricus Ger Jacobs over de Storie di Sant’Agostino van Benozzo Gozzoli: het leven van Augustinus samengevat in 17 fresco’s die te bezichtigen zijn in de Sant’Agostino te San Gimignano. Het zijn grote fresco’s, rijk aan kleur en details, waarin veel te ontdekken valt. En een deskundige gids maakt je op nog veel meer opmerkzaam dan je zelf kunt waarnemen. De rol van gids werd uitstekend vervuld door Ger Jacobs die door zijn sfeervolle toelichting de fresco’s een extra dimensie gaf. Hij maakte duidelijk hoe Gozzoli met compositie, perspectief, houding van de figuren en attributen de gedachten van de toeschouwer op een hoger plan wilde brengen. Om een voorbeeld te geven: de hoogmoed van Augustinus als retor staat in contrast met zijn nederigheid als bisschop: in de retor (afb. 6) komen alle perspectieflijnen samen in zijn hart; als bisschop (afb. 14) komen de perspectieflijnen samen in het Christusbeeld op het altaar. Gozzoli was een echte meesterschilder die met zijn kunst de toeschouwer kon “raken”. En, mede door de uitleg van Ger Jacobs, werden we ook geraakt: aan het einde van de lezing wilde iedereen wel naar San Gimignano. De enthousiaste aansporing van Dolf van der Linden omdat dan ook te doen, maakte zo’n voornemen bijna onontkoombaar. 

Verhalen van St. Augustinus