Kerstmis 2023

Eeuwenlang werd de komst van de Messias voorspeld.
Niemand had gedacht dat God Zoon een klein kwetsbaar kind zou zijn,
zoals wij allemaal klein en kwetsbaar zijn en liefde nodig hebben.
In deze donkere tijden verlangen we naar vreugde, liefde die verlicht.

“Ga in dat licht staan”, zegt Augustinus, “wie de liefde kent, kent dat licht.
We kunnen misschien dat licht benaderen, als we weten wat voor licht het is
en we er ons op toeleggen erdoor verlicht te worden. 
Uit ons zelf immers zijn we duisternis.
Maar daardoor verlicht, kunnen we zelf licht worden. 
(Augustinus,  pr 1,4 Eerste brief Johannes – ingekort)

Het bestuur van de FAMILIA AUGUSTINIANA NEDERLAND
wenst u een gezegend kerstfeest,
vrede en alle goeds voor
het nieuwe jaar 2024

Afb.: Pietro di Giovanni d’Ambrogio (1410–1449),
Aanbidding van de herders tussen de heiligen Augustinus en Galgano Guidotti,
Museo di Palazzo Corboli, Asciano, Italy.