De ideale geloofsgemeenschap en de FAN

Lezing door Joop Smit OSA op 18 november 2006

Op de FAN-Ontmoetingsdag van zaterdag 18 november 2006 belichtte Joop Smit het middendeel van het evangelie van Marcus (8:27 – 10:52). Hierin trekt Jezus van Galilea naar Jeruzalem. Deze tocht die Jezus met zijn leerlingen maakt, krijgt bij Marcus de allure van een leerroute, een levensweg. De woorden “weg, onderweg zijn, navolgen, onderricht, dienst, dienstbaar zijn” blijken kernwoorden te zijn. Jezus maakt zijn leerlingen duidelijk hoe zijn levensweg eruitziet en probeert hen ertoe te bewegen ook deze weg te volgen.

Hij formuleert radicaal wat hij van zijn leerlingen verwacht: “Als iemand achter mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en mij volgen.” (8:34 en 10:21,28) ; “Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen zijn en de dienaar van allen.”; Wie daarentegen groot wil worden onder jullie, moet jullie dienaar zijn.” Als honderdvoudige beloning (10:29-30) stelt Jezus zijn volgelingen een nieuwe gemeenschap in het vooruitzicht, één grote familie die God als vader heeft. Op weg naar Jeruzalem worden blijkbaar ook de contouren van deze gemeenschap getekend: stomme en dove geesten worden er uitgedreven; de kleinen die op Jezus vertrouwen, zijn er welkom; het verbond tussen man en vrouw wordt er niet verbroken; bezit wordt er samen gedeeld en de groten dienen er de kleinen. Voor wie het wil zien roept Marcus midden in zijn evangelie het beeld op van de ene grote familie van God, een blauwdruk voor een ideale gemeenschap, gelijkwaardig en saamhorig wat de onderlinge verhoudingen betreft; open, kritisch en onbevreesd wat de betrekkingen met de buitenwereld aangaat.

Tot zover de lezing van Joop Smit (zie vermelding). In de discussie na de lezing werd gesteld dat de eerste christengemeenten weliswaar hechte en open geloofsgemeenschappen waren, waarin zij alles weggaven en alles gemeenschappelijk hadden, maar radicaal en provocerend overkwamen. Het voortbestaan van de

christengemeenten liep zelfs gevaar waardoor al in de tweede eeuw de christengemeenten zich enigszins aanpasten aan de heersende structuren.

In de loop der eeuwen is dit ideaal van de eerste christengemeenschap telkens opnieuw ingevuld. Joop Smit leest en interpreteert dit Marcusevangelie als een augustijn. Hoe leest een FAN-lid dit evangelie? Wat betekent een open en hechte gemeenschap voor ons? Deze en andere vragen zijn blijven liggen. Wij vroegen ons af of er behoefte is aan uitwisseling van ideeën om dit “samen op weg zijn” concreet vorm te geven. Per groep of individueel. Wie heeft suggesties ? Graag reacties.

Publicatie : “Marcus 8:27 – 10:52: Confronterend” / Joop Smit. – in : De bijbel spiritueel : bronnen van geestelijk leven in de bijbelse geschriften / onder red. van Frans Maas, Jacques Maas en Klaas Spronk.

Samenvatting door Miekie van den Boogaart, Ingrid van Neer-Bruggink, familia Eindhoven