Florarium temporum

Florarium temporum
Bloemhof der tijden
Een laatmiddeleeuwse wereldkroniek door Nicolaas Clopper, geschreven in het klooster Mariënhage bij Eindhoven.
Editie en gedeeltelijke vertaling door Willem Erven; onder redactie van Nico Pijls, Nico Arts en Lauran Toorians.

Sinds de archeologische opgraving in 2007 en de tentoonstelling Florarium temporum in 2009 is er veel belangstelling voor Nicolaas Clopper en het middeleeuwse Mariënhage. Dit klooster dat als zodanig functioneerde t.t.v. de Reguliere Kanunniken (1420-1688) en de Augustijnen (1890-2017) heeft in de loop der eeuwen vele eigenaren en functies gehad maar informatie erover was versnipperd en deels verouderd. Dit Rotaryboek voorziet in die behoefte op een geweldige manier waarvan zowel amateur als specialist genieten: het bevat uitvoerige (achtergrond-)informatie met bronvermeldingen dankzij de voetnoten en de bibliografie, er is prachtig en gevarieerd beeldmateriaal en de teksten zijn goed geschreven. Dankzij een forse subsidie van de leden van de Rotary is de prijs ongekend laag. Deel 1 bevat diverse inleidingen over dit project; deel 2 de historische achtergrond met bijdragen over het hertogdom Brabant, het kloosterleven in Brabant, de stad Eindhoven, Mariënhage, Nicolaas Clopper, de boekproductie in Mariënhage, het uitgeven van middeleeuwse kronieken; deel 3 bevat een uitleg over de transcriptie en de vertaling van belangrijke passages waaronder de stichting van Mariënhage en de slag bij Woeringen ; in deel 4 staan de donateurs- en de auteursgegevens. De USB-stick bevat de teksteditie van het Florarium temporum, de facsimile van de beide handschriften en de teksteditie van Origo et progressus canonicorum regularium Hagae Marianae.

Nicolaas Clopper uit Heidelberg, de zoon van een belangrijke kanunnik uit Brussel, schreef in Mariënhage met behulp van een omvangrijke collectie boeken en uittreksels die zijn vader bijeengebracht had, een wereldgeschiedenis vanaf de schepping van de aarde tot aan de verwoesting van Luik op 3 november 1468. Deze kroniek, overgeleverd in twee handschriften, is de oudste en belangrijkste bron voor de 15de eeuwse geschiedenis van de Lage Landen. Hoewel het werk geciteerd en overgeschreven wordt, is het nooit gedrukt.  Classicus Willem Erven heeft in de Bibliotheek van het Augustijns Instituut vanaf 2010 tot 2018 de tekst getranscribeerd en belangrijke passages vertaald. Dit project werd gefaciliteerd door de Nederlandse Provincie OSA en de Rotary Soeterbeek heeft het jarenlang gefinancierd. Een boek dat de geschiedenis van Eindhoven op de Europese kaart zet.