Waar liefde vraagt, luistert God

Samenvatting inleiding Mgr. Bluyssen door Ingrid van Neer

Vervolgens sprak Mgr. Bluyssen. Hij begon zijn bijdrage met een terugblik op de weg waarlangs Augustinus voor hem steeds meer is gaan betekenen. De periode die begon toen hij om gezondheidsredenen ontslag had moeten nemen als bisschop van Den Bosch (1984) betitelt hij liever niet als ’emeritaat’. “Ik wilde praktisch pastoraal bezig blijven en mensen helpen de weg naar God te zoeken en te blijven zoeken”. Hernieuwde studie van Augustinus werd een bron van inspiratie. “Met bisschop Augustinus ben ik, hoewel hij zestien eeuwen terug leefde, geleidelijk een diepe persoonlijke verwantschap gaan voelen”. De feestelijke herdenking in 1987 van de doop van Augustinus in 387 gaf een extra impuls.

Wat Bluyssen boeit is de wijze waarop Augustinus laat zien hoe zijn volwassen geloof wortelt in alledaagse levenservaringen. Aandachtig leven helpt om veel te ontdekken. Augustinus zoekt wat naar zijn mening iedereen zoekt : gelukkig leven. Dat leven heeft voor hem alles van doen met het evangelisch ideaal van het Godsrijk,de weg die Jezus Christus is naar een bestaan in vrede en gerechtigheid, de geborgenheid in God. “Wanneer ik naar U, mijn God zoek, dan zoek ik het gelukkige leven”.

Zoeken, verlangen, geloven, liefhebben dat maakt dat je het geheel ziet, en blijven zoeken, waren de stapstenen waarlangs mgr. Bluyssen enkele thema’s besprak uit zijn boek, met name uit de hoofdstukken twee tot en met vijf. Het gesprek dat op zijn inleiding volgde bood de ruimte voor persoonlijke reacties, vragen en overwegingen. Met zijn eenvoudige, bezielde en heldere woorden bleek de inleider een uitnodigende gesprekspartner.

Boek: Waar liefde vraagt, luistert God. Hoe bisschop Augustinus nieuwkomers leerde geloven in Jezus Christus / Jan Bluyssen (Valkhof Pers, 2004)