Orde der Augustijnen

Gemeenschap vormt het sleutelwoord van augustijnse spiritualiteit. Augustijnse gemeenschappen zijn er in soorten en maten. Conventen waar broeders of zusters samen wonen in Nederland, Bolivia en Papua vormen samen de Nederlandse Provincie van de Orde van Sint Augustinus (OSA). Daarbinnen vormen Bolivia en Papua aparte vicariaten. Daarnaast zijn er augustijnse lekengemeenschappen die nauw met de Nederlandse Provincie verbonden zijn. Samen vormen zij de veelkleurige basis van augustijns leven.

Ontstaan van de Orde

Augustinus geeft zijn glansrijke carrière als retor op wanneer hij kiest voor het christendom. Hij leeft als monnik, wordt gekozen tot bisschop en is tevens rechter. In zijn leven preekt hij duizenden malen, schrijft meer dan 130 boeken en van zijn correspondentie zijn honderden brieven over. De kerk verleent hem de titel van kerkvader, maar buiten de kerk wordt Augustinus ook gelezen door filosofen, sociologen, psychologen, juristen. Augustinus wordt afgebeeld als bisschop, maar de augustijnen zien hem op de eerste plaats als monnik, als geestelijke vader van de Orde der Augustijnen die pas in 1256 met de pauselijke bul Magna Unio is opgericht.