Zusters Augustinessen

Wie zijn wij – Zusters Augustinessen van Sint Monica

Onze fraterniteit, zusters Augustinessen van Sint-Monica, bestaat vanaf 19 maart 1934 en telde per september 2018 44 leden. De zusters wonen in drie kloosters in Nederland. De congregatie is contemplatief / actief, hiermee willen we zeggen dat ons geloof in God, het gemeenschappelijk gebed en de studie de bron zijn van waaruit wij leven en werken.

Activiteiten

Momenteel, in 2019, wonen we in Utrecht met 21 zusters.
We streven er naar om met elkaar een goede gemeenschap te vormen, met belangstelling voor elkaar, voor de wereld om ons heen en voor de grote wereld waarin we leven. Vanuit ons contemplatieve leven richten we onze activiteiten vooral op de nood van deze tijd.

Bij onze werkzaamheden besteden we aandacht, zorg en tijd aan:
– het goed verzorgen van de gebedsvieringen
– hulp bieden aan mensen die komen voor een gesprek
– huisbezoeken
– hulp als vrijwilligsters in ziekenhuis en zorgcentra
– les in Nederlandse taal aan vluchtelingen
– bieden van ruimte aan enkele groepen
– mantelzorg binnen onze gemeenschap
– aandacht geven aan alles wat op ons pad komt

Ons blad – Stad Gods