Nederlandse Provincie OSA

Nederland

Gemeenschap vormt het sleutelwoord van augustijnse spiritualiteit. Augustijnse gemeenschappen zijn er in soorten en maten. Conventen waar broeders of zusters samen wonen in Nederland, Bolivia en Papua vormen samen de Nederlandse Provincie van de Orde van Sint Augustinus (OSA). Daarbinnen vormen Bolivia en Papua aparte vicariaten. Daarnaast zijn er augustijnse lekengemeenschappen die nauw met de Nederlandse Provincie verbonden zijn. Samen vormen zij de veelkleurige basis van augustijns leven.

Woontoren aan het Gagelboschplein Eindhoven

Eindhoven
Convent Augustijnen
H. Hart van Jezus
Gagelboschplein 5
5654 KN Eindhoven provincialaat@augustijnen.nl
 tel. 040 – 243 16 46
(Provincialaat zie ook contact

Sinds april 2017 wonen de Augustijnen in Eindhoven in verschillende appartementen in de woontoren aan het Gagelboschplein. Op de eerste etage bevinden zich de gemeenschappelijke ruimtes zoals de kapel, de refter en vergaderruimte. Hier is ook het provincialaat gevestigd. Tot 2017 woonden de augustijnen van dit convent in klooster Mariënhage. De Nederlandse Augustijnen ook actief in Boliva en Papoea Barat.

Utrecht
Convent St. Augustinus
Convent O.L. Vrouw van Goede Raad (regionaal convent)
Jacobskerkhof 2
3511 BL Utrecht

Sinds 1985 wonen de Augustijnen in Utrecht aan het Jacobskerkhof. Dit pand dient tevens als regionaal convent. Historisch gezien staan op deze locatie nog twee voormalig augustijnse panden. Op de Oudegracht 69 is in 1840 de Sint Augustinuskerk gebouwd, tot 2009 eigendom van de Augustijnen, en naast de kerk lag de pastorie, Rozenstraat 1, gebouwd in 1940 en bewoond door de Augustijnen tot 1985. Een gedeelte van de pastorie is nu in gebruik als pastoraal centrum van de Sint Augustinus. De parochie heeft een lange Augustijnse voorgeschiedenis die teruggaat tot in de 17de eeuw.