Augustijns Verband

Het is een laagdrempelig netwerk van en voor organisaties, groepen en individuele personen die geïnteresseerd zijn in Augustinus en de Augustijnse spiritualiteit.

Het netwerk is bedoeld om bruggen te slaan tussen allen die geïnteresseerd zijn in en zich verbonden voelen met Augustinus
om vervolgens elkaar te inspireren en te bemoedigen in deze gemeenschappelijke inspiratiebron.

Vrienden
Dit zijn personen die zich aansluiten bij het Augustijns Verband omdat zij geïnteresseerd zijn in (activiteiten rond) Augustinus.
Vrienden kunnen ook zelf activiteiten over Augustinus of de Augustijnse spiritualiteit doorgeven aan elkaar (via de website of de digitale nieuwsbrief van het Augustijns Verband), zodat ze voor een groter publiek beschikbaar komen.
Sinds 1 januari hebben zich al ruim 150 personen voor dit Verband aangemeld.

Participanten van het Augustijns Verband
Dit zijn organisaties en groepen die:

 • een raakvlak hebben met kerkvader Augustinus,
 • regelmatig iets willen doen met het gedachtegoed of de spiritualiteit van Augustinus.
  In concreto zijn dit bijvoorbeeld religieuze ordes en congregaties die leven volgens de Regel van Augustinus, Augustinusparochies, lekengemeenschappen of geloofsgemeenschapen die zich laten inspireren door Augustinus.
  Van de participanten wordt verwacht dat zij (indien mogelijk):
 • hun locatie aanbieden voor de activiteiten die door de kerngroep worden geïnitieerd en georganiseerd (bijv. de landelijke ontmoetingsdagen);
 • activiteiten die raakvlakken hebben met Augustinus of de Augustijnse spiritualiteit bekend maken bij de kerngroep, die ze vervolgens opneemt in de digitale nieuwsbrief van het Augustijns Verband.

Organisatie
De organisatie van het Augustijns Verband ligt bij de kerngroep; deze bestaat uit 6-10 personen, vrienden van het Augustijns Verband óf personen afkomstig uit organisaties en groepen, die zijn aangesloten bij het Augustijns Verband.
Taak kerngroep:

 • werven van nieuwe participanten (bekendmaking van het Augustijns Verband);
 • beheren van het ledenbestand van participanten en vrienden;
 • bijhouden van een website en het uitgeven van een digitale nieuwsbrief om participanten en vrienden te informeren over activiteiten die raakvlakken hebben met Augustinus of de Augustijnse spiritualiteit;
 • initiëren en organiseren van activiteiten (bijv. ontmoetingsdagen) voor de vrienden van het Verband en de achterban van de participerende organisaties, zodat ze elkaar 1 x per jaar ook daadwerkelijk kunnen ontmoeten.
  Voor specifieke deeltaken wordt ondersteuning van andere personen van het Augustijns Verband gevraagd.

Laagdrempelig
Het Augustijns Verband is een Stichting, een ideële organisatie, en laagdrempelig van opzet.
De eerste jaren worden gebruikt om de behoefte van een Augustijns Verband af te tasten / te kweken en  daarom worden de kosten zo laag mogelijk gehouden. Dit heeft tot gevolg dat:

 • er van de leden vooralsnog geen lidmaatschapsgeld wordt gevraagd;
 • activiteiten vanuit het Augustijns Verband budgettair neutraal worden georganiseerd;
 • deelnemers van activiteiten enkel betalen voor de activiteiten waar ze aan meedoen.