Regionale Familiagroep

Voor leden die veraf wonen of om andere redenen niet kunnen meedoen, is er een (boven-)regionale FAN-groep. Inmiddels draait deze regionale familia een jaar. Zij komen tien keer per jaar online met op dit moment vier personen bij elkaar. Eerst wat social talk, daarna via ppp de opening met een gebed en vervolgens een gesprek naar aanleiding van een tekst van Augustinus. Ieder van de leden heeft zich al in de Regel van Augustinus verdiept en daarom bespreken zij als gezamenlijk startpunt het boekje Zeven vragen aan Augustinus. De online bijeenkomst wordt afgesloten met een kort gebed.


De leden van de regionale Familia-gemeenschap hebben dezelfde rechten en plichten als zij, die deelnemen aan de plaatselijke gemeenschappen:

  • Onderschrijven de doelstelling van de Vereniging
  • Nemen deel aan de landelijke ontmoetingen van de Vereniging
  • Houden periodiek contact met de andere leden van de regionale groep (evt via internet)
  • Ontvangen het periodieke bulletin van de Vereniging.

Functioneren van de groep
Zoals alle Familia-gemeenschappen maken zij onderling afspraken over:

  • Het onderhouden van contacten (minimaal 9 x per jaar);
  • Het samen lezen van teksten van Augustinus + de terugkoppeling naar elkaar;
  • Het samen bidden of mediteren.

Als u een keer wilt proberen of meer wilt weten, kunt u contact opnemen met Ingrid van Neer, 
Ingrid van Neer–Bruggink