Regionale Familiagroep

Woord vooraf
Artikel 3.2 van de statuten van de Familia Augustiniana Nederland geeft aan: Om zich als lid te kunnen aanmelden en vervolgens te kunnen worden toegelaten, dient men te zijn aangesloten bij – dan wel verbonden met een plaatselijke/regionale gemeenschap, welke als zodanig door het bestuur van de FAN als familiegemeenschap is erkend.

Op dit moment zijn er plaatselijke gemeenschappen in:

 • Amsterdam
 • Nijmegen Boskapel
 • Nijmegen Lindenholt
 • Werkhoven

Sommige leden zijn niet (meer) aangesloten bij een plaatselijke gemeenschap, simpelweg omdat de afstand te groot is om wekelijks of maandelijks deel te nemen aan de bijeenkomsten van de plaatselijke gemeenschap. Voor hen is er vanaf 1 sept 2020 de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de regionale  gemeenschap van de Familia Augustiniana Nederland (FAN) .
Alle (leden van de) gemeenschappen tezamen vormen de landelijke Vereniging  Familia Augustiniana Nederland.  

De leden van de regionale Familia-gemeenschap hebben dezelfde rechten en plichten als zij, die deelnemen aan de plaatselijke gemeenschappen:

 • Onderschrijven de doelstelling van de Vereniging
 • Nemen deel aan de landelijke ontmoetingen van de Vereniging
 • Houden periodiek contact met de andere leden van de regionale groep (evt via internet)
 • Ontvangen het periodieke bulletin van de Vereniging.

Functioneren van de groep
Zoals alle Familia-gemeenschappen maken zij onderling afspraken over:

 • Het onderhouden van contacten (minimaal 9 x per jaar);
 • Het samen lezen van teksten van Augustinus + de terugkoppeling naar elkaar;
 • Het samen bidden of mediteren.

Het is, gezien de woon- en leefafstand van deze leden, begrijpelijk dat zij minder fysiek bij elkaar komen maar vooral virtueel onderling contact zullen onderhouden (bijv via Zoom of Skype).
Hierover maken de leden  zelf  afspraken met elkaar zoals dat ook bij de plaatselijke groepen het geval is.
Eén persoon van de landelijke familiagroep heeft zitting in het bestuur, zodat afstemming met de Familia Augustiniana Nederland als geheel  is gegarandeerd, o.a. voor het doorgeven van nieuws binnen de FAN.

Contactpersoon van de regionale Familiagroep:
Ingrid van Neer–Bruggink