Familia Lindenholt – Nijmegen

De Familiagroep Lindenholt komt meestal op de tweede dinsdag van de maand bijeen.

De groep komt bijeen in het Parochiecentrum Lindenholt, om 20.00 uur. We praten bij en wisselen uit wat er te zeggen valt: informaties uit binnen- en buitenland, over Jongerenbijeenkomsten, bezoekers, Commissie Vorming en Begeleiding, enz. Ook proberen we organisatiepunten dan af te werken.

Daarna volgt de bezinning, waar we ongeveer een uur voor hebben. Sinds ruim een jaar gebruiken we daarvoor het Plan voor augustijnse vorming, van de Generale Curie in Rome, en in 1994 in Nederlandse vertaling uitgegeven door het Augustijns Historisch Instituut te Leuven. We lezen enkele paragrafen en in het gesprek gaat het dan al heel gauw over wat je er in je eigen leven mee kunt. De ervaring van de meesten is dat het gedachtengoed, of de spiritualiteit, van Augustinus heel vruchtbaar daarheen mee te nemen is.

Rond half tien sluiten we af met het avondgebed in de kerk, ongeveer een half uur.

Contactpersonen:

Jan van Swam (e-mail)