Familia Werkhoven

De Augustinus leeskring is ingebed in de Werkhofgemeenschap. Deelnemers van deze leeskring verdiepen zich in teksten van Augustinus en laten zich erdoor inspireren: Augustinus’ teksten zijn vaak nog heel actueel. Het augustijns gedachtegoed en de augustijnse inspiratie liggen, naast de joods-christelijke traditie ten basis aan de Werkhofgemeenschap.

De Werkhofgemeenschap is een oecumenische geloofsgemeenschap, gevestigd in een voormalig klooster in Werkhoven (Utrecht). Deze priorij werd in 1960 gesticht door de Monialen Augustinessen. Na het Tweede Vaticaans Concilie zette het klooster de deuren naar de wereld open. Mensen van allerlei herkomst vonden er hun plek en gingen steeds meer een bijdrage leveren aan de vieringen die daardoor een oecumenisch karakter kregen. Tegenwoordig zijn er voorgangers van zowel katholieke als protestantse huize.

Hoewel de laatste zusters inmiddels vertrokken zijn bleef de augustijnse spiritualiteit bewaard. Wekelijks worden oecumenische vieringen gehouden, ondersteund door een eigen koor. Verder is er veel ruimte voor bezinning en ontmoeting. Er worden lezingen georganiseerd, gezamenlijke maaltijden gehouden, soms gevolgd door een presentatie in woord of muziek. Er is niet alleen aandacht voor mensen binnen de eigen kring maar ook voor mensen erbuiten. Tijdens de viering worden collectes gehouden voor een bijzonder project, regelmatig is in de koffiekamer de Wereldwinkel aanwezig en verder worden er brieven geschreven voor Amnesty International.

De lijfspreuk van de zusters, gebaseerd op woorden van Augustinus: “Eert in elkander God” heeft de Werkhofgemeenschap nog steeds hoog in het vaandel.

Contactinformatie:
Jurianne Kemmink: jurianne.kemmink@kpn.nl