Rituele opening en sluiting van de Arca van Augustinus

Vrijdag 24 april viert de Kerk het feest van de bekering van Augustinus. In Pavia, in de Basilica di S. Pietro in Ciel d’Oro, wordt vrijdag 24 april om 18.30 uur een hoogmis gehouden waarbij de bisschop van Pavia aanwezig is. Aan het einde van de mis zal de fraaie marmeren tombe worden geopend waarin het gebeente van Augustinus rust en wordt de urn met zijn relikwieën van St. Augustinus tentoongesteld. De viering van de heilige mis met de openings- en sluitingsrite van de tombe wordt live uitgezonden op het YouTubekanaal van het bisdom van Pavia. Zie https://www.youtube.com/channel/UCYZkUkN-mP3OWSApMp4SIaQ 

Eigenlijk vond de bekering van Augustinus (met de ‘tolle-lege-scène in Milaan als sluitstuk) plaats in het najaar van 386. Na de voorbereiding op zijn doopsel liet hij zich in 387 met Pasen door bisschop Ambrosius in Milaan dopen. Het fundament van het grote achthoekig doopvont bevindt zich in de Duomo van Milaan. Op de kerkelijke kalender is 24 april echter de dag waarop zijn bekering wordt herdacht: zonder bekering geen doop.