Ontmoetingsdag najaar 2010

Op 13 november (de geboortedag van Augustinus!) 2010 is een ontmoetingsdag gepland in Lindenholt (Nijmegen). Het programma is als volgt:

10.00 uur – ontvangst
10.30 uur – lezing door p. Rein Vaanhold, prior van de Kruisheren in Uden over: 9/11 (nine eleven), waar zijn we nu?
Na een korte koffiepauze is er gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie.

12.30 uur – lunchpauze
13.30 uur – Algemene ledenvergadering. Agendapunten:

  • opening
  • mededelingen
  • verslag vergadering 20 maart 2010
  • Augustinus cursusboek; inventariseren vragen
  • financiën: begroting 2011; benoeming 2e kascommissielid
  • bestuurswisseling 2011: Jan van Swam en Hedy de Groot treden volgens rooster af en zijn niet herkiesbaar.
  • datum en plaats volgende bijeenkomst
  • rondvraag

Theepauze

Gelegenheid voor ontmoeting en uitwisseling

16.00 uur – gebedsdienst
16.30 uur – sluiting

Leden ontvangen 14 dagen van tevoren een schriftelijke uitnodiging.

Niet gecategoriseerd