Geef mij te drinken – ontmoetingsdag Augustijns Instituut

Op zaterdag 2 oktober 2010 organiseert het Augustijns Instituut in Eindhoven een ontmoetingsdag (met boekpresentatie), met als thema: Geef mij te drinken: Augustinus’ verhandelingen over het Johannesevangelie

De evangelist Johannes vliegt als een adelaar hoger dan anderen, laat de duisternis van de aarde verder onder zich en aanschouwt het licht van de waarheid met scherpere ogen.
-Bij de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw (Joh 4,1-42)

De dag wordt aangeboden aan alle geïnteresseerden in Augustinus en in de augustijnse spiritualiteit, en aan allen die belangstelling hebben voor de werkzaamheden op het Augustijns Instituut. U bent van harte welkom!

Programma: zie website.
10.00 uur -17.00 uur

Niet gecategoriseerd