Nieuwe initatieven FAN

De Familia Augustiniana Nederland wil de Augustijnse spiritualiteit onder de aandacht brengen van leken. Zij wil het voor geïnteresseerden makkelijker maken zich aan te sluiten bij onze lekenbeweging door een bovenregionale groep op te richten.  Voorheen moest men zich aansluiten bij een plaatselijke familiagroep om lid te kunnen worden. Er zijn in Nederland vier familiagroepen in drie plaatsen, namelijk in Amsterdam, Nijmegen (2) en Werkhoven. Nu is er een bovenregionale groep. Wie geïnteresseerd is in Augustinus en vanuit de augustijnse spiritualiteit wil leven, kan nu lid worden van de Familia Augustiniana Nederland zonder in de omgeving van een familiagroep te wonen.

De leden van deze bovenregionale groep zullen elkaar vaker achter het beeldscherm ontmoeten dan fysiek, maar vormen eenzelfde familiagroep als de lokale familiagroep. Omdat er juist bij nieuwe leden behoefte is aan meer informatie, is er bovendien een leesmap samengesteld met teksten van Augustinus zelf en artikelen over Augustinus en augustijnse spiritualiteit.

De map bestaat uit drie delen:
Deel 1   Kennismaking met Augustinus, de Orde met haar lekenbeweging en de Augustijnse spiritualiteit (ca 150 p.)
Deel 2   Verdieping bij  deel 1  (ca 125 p.)
Deel 3   Naslagwerk (ca 100 p.)

Uit de vele preken, brieven, traktaten en boeken die Augustinus geschreven heeft, blijkt dat zijn heldere exegese en treffende vergelijkingen ook nu nog aanspreken. Augustinus is nog steeds populair. De leesmap nadert zijn voltooiing. De kosten voor deel 1 zullen waarschijnlijk € 15,- bedragen. Elke familiagroep ontvangt een inkijkexemplaar van deze map.

Wij hopen dat deze initiatieven, een bovenregionale groep –met begeleiding– en de nieuwe uitgebreide leesmap, nieuwe leden helpt inzicht te krijgen in onze augustijnse familie en dat ze zo een goede afweging kunnen maken of de augustijnse spiritualiteit hen genoeg inspireert om lid te worden van de Familia Augustiniana Nederland.
Mocht u interesse hebben, dan zijn we graag uw reactie op info@familiaaugustiniana.nl

Bestuur FAN