Hemelvaart

Vandaag is onze Heer Jezus Christus opgestegen naar de hemel. Laat ons hart met Hem opstijgen. Laten wij luisteren naar wat de apostel Paulus zegt: “Als u met Christus ten leven bent gewekt, zoek dan wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zin op het hemelse, niet op het aardse.” (Kol 3,1-2) Zoals Hij immers is opgestegen zonder ons te verlaten, zo zijn ook wij daar nu al met Hem, hoewel met ons lichaam nog niet is gebeurd wat ons is beloofd. 
Augustinus, preek 263A,1 in Als licht in het hart

Bij de afbeelding: Onderin de afb. drie vrouwen die het graf bezoeken. Een engel (Christus) wijst naar boven. Bovenin stijgt Christus ten hemel. God de Vader reikt hem al de hand. Ivoren boekbeslag, ca 5de eeuw.