Ontmoetingsdag 22 februari 2014

De Vereniging Familia Augustiniana Nederland nodigt haar leden uit voor haar Ontmoetingsdag op zaterdag 22 februari 2014 in klooster Mariënhage

Op die dag bespreken we de tekst die we voor het kapittel van de Nederlandse Provincie OSA willen insturen. Tijdens dit gesprek is Henk Kroon OSA voorzitter en begeleider. De stukken van de diverse groepen voor het kapittel zijn al per mail verstuurd. Vergeet niet een kopie mee te nemen naar de ontmoetingsdag!

In de middag houden we een ALV. De benodigde stukken hiervoor worden per post toegezonden. We sluiten de dag af met een gebedsdienst.

Programma en aanmeldingsgegevens:

10.00 uur: Ontvangst met koffie / thee in de Groene Zaal
10.30 uur: Welkom en mededelingen door de voorzitter
10.35 uur: Met het oog op het kapittel Nederlandse Provincie OSA april 2014; groepsgesprek o.l.v. Henk Kroon OSA
11.30 uur: Korte pauze
11.45 uur: vervolg van het groepsgesprek
12.30 uur: Lunchpauze
13.30 uur: ALV

 1. Opening en vaststelling Agenda
 2. Mededelingen (Augustinusdag Zonnebeke 2014 vervalt; Overlijden van prof. dr. Bert Blans (14 jan 2014))
 3. Verslag ALV maart 2013
 4. Financieel:
  1. Verslag van de kascommissie over 2013
  2. Benoeming nieuw lid kascommissie voor 2 jaar
  3. Begroting 2014
  4. Geen verhoging contributie OV voor 2014
 5. Reglement aftredende bestuursleden
 6. Rondom Kapittel NL-OSA 2014
 7. Rondvraag
 8. Datum volgende Ontmoetingsdag

15.00 uur: Theepauze
15.30 uur: Gebedsdienst
16.00 uur: Sluiting, waarna men bij een drankje kan napraten

Wilt u in verband met de voorbereidingen uiterlijk 15 februari laten weten of u aanwezig zult zijn. Aanmelden kan bij de secretaris: Ingrid van Neer-Bruggink, e-mail privé (werk)
of telefonisch: 0492-513801 (werk: 040-244 18 96)

Niet gecategoriseerd