Op weg naar een eigentijdse Augustijnse gemeenschap binnen de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen

Een werkgroep waarin o.a. enkele Familia-leden zitten, heeft een ambitieus, maar wellicht toch wel haalbaar plan geschreven: Op weg naar een eigentijdse Augustijnse gemeenschap binnen de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen. Aan de notitie ligt een Handvest ten grondslag. Dit Handvest is gebaseerd op de Regel van Augustinus, maar is hier op eigentiijdse wijze invulling aan gegeven. De notitie is een uitwerking van dit Handvest, hoe hieraan als leefgemeenschap concreet gestalte kan worden gegeven. Aan deze leefgemeenschap zouden ook extern-wonenden kunnen participeren.

Sommigen zaken zijn op het eerste gezicht misschien wel wat ver uitgewerkt, maar hierdoor wordt het wel heel concreet op welke wijze zo’n Augustijnse leefgemeenschap anno 2008, vorm zou kunnen krijgen, wat er van de leden wordt verwacht en geeft het vooral enig inzicht over de haalbaarheid van een dergelijk initiatief.

Wanneer er een aantal belangstellenden zijn die verder aan deze vorm van leven inhoud zouden willen geven, dan kunnen krachten worden gebundeld om hierover verder na te denken.
Een andere opzet zou zijn, wanneer het initiatief door alléén extern-wonenden zou worden ingevuld. Dit vraagt opnieuw studie op welke wijze dit gestalte zou kunnen krijgen.

Misschien iets voor jou?

Wie vragen heeft over de notitie of anderszins wil reageren kan hiervoor terecht bij een van de leden van de werkgroep:

Henk Gols, tel. 06-51999262
Joost Koopmans, tel. 024-3726610
Jan van Lierop, tel. 024-3776166
Eric Luyten, tel. 024-3790452
Annemieke Pacilly, tel. 024-3561809 of via e-mail
Anke Theisen, e-mail

Eigentijds augustijns leven PDF.
Als u de notitie wilt lezen, hebt u Adobe Reader nodig.

Niet gecategoriseerd