Integratie van Orde, Provincie en Familia

In 1995 vierde de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen haar honderdjarig bestaan. In dit jubileumjaar werd er hardop nagedacht over de toekomst van de Provincie: hoe kan de Augustijnse spiritualiteit voortleven en verspreid worden buiten de kloosterorde? Vanuit de Provincie werd toen een begin gemaakt met verbreding in de vorm van een ‘Familia Augustiniana’.

In Open Vensters 1 wordt verslag gedaan van het programma en de thema’s die besproken werden op vrijdag 11 februari en zaterdag 12 februari 2000 op Mariënhage Eindhoven.

In Open Vensters 2 staat de lezing van Martijn Schrama, verslag van de gespreksronden en de plenaire vergadering op 11 en 12 februari 2000. Tevens de groepsfoto met de eerste FAN-leden en de deelnemende Augustijnen.