Het huis van mijn ziel

Tijdens het Feest van Augustinus op 28 augustus jl. gaf Caspar Becx voor augustijnen en lekenaugustijnen een voorproefje van zijn muzikale voordracht over Augustinus, getiteld Het huis van mijn ziel.

In deze interactieve voorstelling werd het publiek een uur lang meegenomen op een muzikale reis door het leven van Augustinus, zoals hij dat zelf heeft beschreven in zijn Belijdenissen.

Deze Confessiones van de kerkvader Augustinus gelden als een hoogtepunt in zijn omvangrijke oeuvre. In dit werk, dat leest als een autobiografie, leren we bisschop Augustinus kennen als gelovige en zoekende mens. Met behulp van een PowerPointpresentatie, een piano en saxofoon nam Caspar ons mee door het leven van Augustinus. De tekst uit het boek 1,6 Het huis van mijn ziel, inspireerde hem zodanig dat het uitmondde tot een heel project. Uit alle boeken van de Confessiones heeft hij een kernpassage gezocht en op muziek gezet.

Zo is er een lied over perendiefstal (boek 2), over Monica´s droom (boek 3) en het verlies van een vriend (boek 4). De vertaling van pater Wim Sleddens OSA heeft hem veel houvast gegeven, hij heeft weinig kunst- en vliegwerk hoeven uit te halen om e.e.a. te laten rijmen of om een metrum te kunnen vinden. De muzikale stijl van Caspar is quasi improviserend en een beetje ´licht´, zeker niet te klassiek.

Eén refrein springt eruit, gebaseerd op boek 5, waarin Augustinus´ grote zoeken begint:


Op zoek, zoek, zoek naar de waarheid.
Op zoek naar het goede en de bron van het kwaad
leid mij naar de weg vanaf de bosrijke bergtop
Want ik zoek het licht,
ik zoek het vaderland,
Ik zoek het Woord
Ik zoek God.

Hij begeleidde zichzelf daarbij op de piano. Het was een inspirerende voordracht, een andere manier van kijken naar de teksten van Augustinus.

Deze muzikale reis door het leven van Augustinus wil Caspar Bacx ook spelen bij de opening van de Augustinuskerk in Utrecht die nu gerestaureerd wordt. De kerk en de bijgebouwen kunnen dienen als een ´toekomstbestendige plek waar jong en oud samenkomen om God te zoeken´. In dat kader is er een affiche gemaakt.

Hierop staat precies uitgebeeld hoe het gedachtegoed van Augustinus in deze tijd levend gehouden kan worden. De kerkgemeenschap / parochie wil met deze plek een centrum van augustijnse spiritualiteit creëren. Klik op deze link voor de afbeelding.

Caspar Becx is musicus en in 2016 toegetreden tot de augustijnse fraterniteit.

Een compilatie van de voordracht van Caspar Becx kunt u zien in een youtube filmpje.

De restauratie van de St. Augustinuskerk in volle gang. Filmmaker Irene Becx heeft de afgelopen periode de vorderingen gevolgd met haar camera. Mede door de interviews met Pater Martijn Schrama o.s.a., organist Paul van der Woude en restaurateur en kleuronderzoeker Claudia Junge-Dijkman krijgen we een beter beeld van deze “wonderlijke” restauratie. Via deze link kunt u dit filmpje bekijken.