In memoriam Wim Sleddens OSA

Op zondagavond 27 september 2020 overleed Wim Sleddens. Hij werd geboren op 11 december 1934 in Bergeijk. Hij trad in bij de Orde der Augustijnen in 1953 en ontving in 1960 zijn priesterwijding.  Wim wilde het pastoraat in en zette zich met hart en ziel in voor de gemeenschapsopbouw. Eerst vele jaren als pastoor in Zeist en vanaf 1984 als bouwpastoor van de St. Agnes in Lindenholt – Nijmegen. Eind jaren ’90 begon hij aan een nieuwe vertaling van de Confessiones van Augustinus. In 2009 werd zijn vertaling gepubliceerd. Ze ontving alom waardering. In 2001 werd hij tijdens het generaal kapittel in Rome gevraagd als assistent-generaal en zo kon hij zich onder meer inzetten voor de internationale augustijnse lekenbeweging. In Nederland stond hij aan de wieg van de Familia Augustiniana Nederland die veel aan hem te danken heeft.

Het bestuur van de FAN

1 Comment

  1. Lector salutem!
    Op aanraden van een vriend ben ik Belijdenissen gaan lezen in Sleddens’ vertaling. Ik ben pas op eenvierde van het boek, maar ik ben vanaf het begin verbijsterd over de grootheid van Augustinus: zijn openheid over zijn leven, zijn oprechtheid ten opzichte van zijn God-geloof en zijn volmaakte formuleringen en zinsbouw. Daar ik het Latijn niet beheers, moet ik er van uitgaan dat deze vertaling mede zo prachtig en duidelijk is door de omzetting in het Nederlands van Wim Sledders.
    Ik wilde hem (nu al) bedanken voor zijn geweldige werk, maar ontdekte dat hij twee jaar geleden tot zijn Heer is geroepen. Moge hij daar de eeuwige vrede vinden. Amen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *