Wat wil Augustinus ons leren?

Van tekst naar interpretatie

De Familia Augustiniana Nederland (FAN) organiseert weer een ontmoetingsdag voor leden en belangstellenden op zaterdag 30 maart, bij de familia Lindenholt, in de Agneskerk in Nijmegen. (adres: Agneskerk, St. Agnetenweg 90, 6545 AW NIJMEGEN)

Aanvang 10.00 uur, afsluiting (met hapje en drankje!) 16.30 uur. Voor koffie, thee en lunch wordt gezorgd.

We lezen in elke familiagroep teksten van Augustinus. Vaak ontdekken we pas tijdens de bespreking van de tekst hoe Augustinus zijn betoog heeft opgebouwd. Het doorzien en aanbrengen van structuren helpt om de boodschap in het vizier te krijgen. Joost van Neer kwam Augustinus’ spiritualiteit op het spoor door een zorgvuldige tekstanalyse: ‘Augustinus neemt me mee in zijn verhaal en door de tekst op taal en inhoud te analyseren ontdekte ik een diepere waarheid.’ Hij brengt het analyseren, interpreteren en vertalen in de praktijk aan de hand van preek 211, een vastenpreek.

Onze gastspreker is dr. Joost van Neer, Augustijns Instituut Utrecht

Het programma:
10.00: Ontvangst
10.30: Welkom door de voorzitter
10.40: Lezing door Joost van Neer: Wat wil Augustinus ons leren?. Aansluitend gesprek
12.00: Lunch
13.45: Algemene ledenvergadering

Verslag maart 2018
Verslag Kascommissie
Bestuurssamenstelling
Begroting 2019
Lekencongres 2019
Datum FAN-dag najaar
Rondvraag

15.15: pauze
15.30: gebedsdienst
15.45: afronding en aperitief, tot 16.30