Paulus, een omstreden figuur

Als familiagroepen laten we ons inspireren door leven en werk van Augustinus en de geleefde spiritualiteit van de Augustijnen. Augustinus liet zich weer inspireren door de Bijbel. Vele Bijbelverhalen en personen zijn in de loop der jaren belicht door de exegeet dr. Joop Smit o.s.a. We verwelkomen Joop Smit graag opnieuw als gastspreker en goed verteller. De titel van zijn lezing is: Paulus, een omstreden figuur.

In het middaggedeelte willen we tijdens de ALV o.a. het advies en de aanbevelingen bespreken die de Initiatiefgroep (IG) in het eindverslag aan het bestuur FAN heeft uitgebracht.

De lezing is vrij toegankelijk, voor de lunch wordt voor niet-leden een bijdrage van €10,= gevraagd (alleen bij aanmelden kan er mee gegeten worden!), de ALV-vergadering is alleen voor leden van de FAN.

Plaats en tijd van de ontmoetingsdag:

zaterdag 14 april 2018
bij de familia Lindenholt in de Agneskerk
St. Agnetenweg 90, 6545 AW Nijmegen tel: (024) 377 77 78

Het programma:

10.00 Ontvangst met koffie / thee
10.25 Welkom en mededelingen door de voorzitter
10.30 Lezing: Paulus: een omstreden figuur, door Joop Smit o.s.a.
11.30 Korte pauze
11.45 Gesprek
12.00 Lunch
13.30 Impressie van San Gimignano door Pieter Renkens
13.50 Algemene Ledenvergadering (ALV)

 1. Opening en vaststelling Agenda
 2. Mededelingen
 3. Bespreking verslag ALV ontmoetingsdag febr. 2017
 4. Terugblik jubileumdag sept. 2017
 5. Financiën
  – Verslag kascommissie uitgaven FAN 2017
  – Aanvraag ondersteuning Augustinusvoorstelling Tinnenpot
 6. Bespreking Advies IG over FAN
 7. Rondvraag

16.00 Korte pauze
16.15 Gebedsdienst
16.30 Afronding en aperitief

Meer informatie in Open vensters 70