Open vensters 66

Het maartnummer, het eerste nummer van 2017 is uit. U kunt de PDF-versie van Open Vensters 66 (maart 2017) downloaden. Als u het bestand wilt lezen, hebt u Adobe Reader nodig.

Uit de inhoud:

  • we hebben niets om aan God te geven, maar wel iets om te geven aan de mens naast ons. (Augustinus, uit preek 91) p.5
  • Boekbespreking. Aurelius Augustinus: Debatten over God en wereld, Tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix p.6
  • Uit de familiagroepen. p.8
  • Van het FAN-bestuur: Uitnodiging FAN-dag 22 oktober. p.11
  • Terugblik op en foto’s van de ontmoetingsdag met het verhaal van Lode Caes, diaken en familialid. p.13
  • Wat is nodig voor een toekomstbestendige FAN? p.18
  • Augustinusfeest 28 augustus. p.20
  • Vooraankondiging viering tienjarig bestaan FAN, op 23 september 2017. p.20
  • Vooraankondiging Augustinusdag België op 7 oktober. p.20
  • Stichting OSA International Nederland. p.21