Boekpresentatie: Een kleine orde met allure

KleineOrdeMetAllureTijdens het Augustinusfeest op 28 augustus in Eindhoven zal de presentatie plaatsvinden van het boek Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland, 1886-2006, een historische studie over de Nederlandse Augustijnen van dr. Brian Heffernan.

De augustijnen zijn altijd een kleine orde gebleven, die door hun inzet voor het middelbaar onderwijs echter toch aanzien genoor in katholiek Nederland. Zij zagen zich niet alleen als zielzorgers en strijders voor de katholieke zaak, maar op grond van hun traditie voelden zij zich ook kloosterling en eremiet. In de jaren zestig beschouwden zij zich, zoals veel religieuzen, als brengers van vernieuwing, tegenwoordig vooral als dragers van de spiritualiteit van Augustinus. Deze verschuivende en soms botsende zelfbeelden vormen een kapstok voor het verhaal, waarin de voortdurende heruitvinding van de augustijnse identiteit centraal staat.
(tekst ontleend aan de achterflap van het boek)

Niet gecategoriseerd