Vandaag leven als christen … in een pastorale eenheid (Augustinusdag 2013 Zonnebeke)

Op 13 april in Zonnebeke, België

Augustinus erkende als weinig anderen de zwakheid en de zonde van de Kerk. Toch heeft er haast niemand de Kerk met meer passie verdedigd dan bisschop Augustinus. Ondanks al haar zwakheid ervaart hij de Kerk gewoon als onmisbaar. Om te geloven en om als christen te leven, kun je immers niet zonder Kerk.

Daarom verdiepen we ons op 13 april in het Handvest voor de Pastorale Eenheid van het Bisdom Brugge en de rol daarin van alle mogelijke betrokkenen. Maar we starten vanuit de inzichten van kerkvader Sint-Augustinus.

Programma (13 april)

09.30. Onthaal met koffie, thee …
10.00. Welkom, inleiding en mededelingen door diaken Lode Caes
10.15. Conferentie, Lode Aerts, vicaris voor opleiding en vorming in het bisdom Gent, grasduint in de teksten van deze kerkvader, laat ze ons fijnproeven en gooit ze op ons leven en ons kerk-zijn
11.15. Korte pauze
11.30. Afsluit conferentie, gelegenheid tot het stellen
van vragen en discussie
12.15. Lunchpauze, broodbuffet met soep …
13.45. Leven als christen in een pastorale eenheid, begeleiding Lode Caes, permanent diaken, in de Federatie Sint-Augustinus, Zonnebeke.
16.30. Gebedsdienst

Daarna tijd en ruimte voor ontmoeting bij een natje en een droogje.

Locatie: Basisschool ‘De Wijzer’,
Ieperstraat 2a, Zonnebeke

Deelname: graag inschrijven liefst voor 10 april 2013 via kerkinzonnebeke@gmail.com

Vrije bijdrage; Syllabus beschikbaar

Info: Lode Caes, diaken, tel. 0478 32 52 55,
lode.caes@telenet.be

Niet gecategoriseerd