Ontmoetingsdag voorjaar 2012

Op 3 maart is er weer een landelijke ontmoetingsdag voor de leden van FAN, deze keer in de Boskapel in Nijmegen. Drs. Elisabeth Ketwich Verschuur zal op deze dag vertellen over haar persoonlijke zoektocht naar eenheid via Grandchamp (zij is lid van de daarmee verbonden derde orde) en geïnspireerd door Augustinus. Zij is ook betrokken bij de vertaling van Augustinus’ preken over de heiligen (De goede geur van Christus).

Na de lunch volgt de Algemene Ledenvergadering en de dag wordt afgesloten met een gebedsdienst.

N.B. Aanmelding verlengd/aangepast

Gezien de late toezending van de uitnodigingen zal er uiteraard soepel worden omgegaan met overschrijdingen van de aanmeldingstermijn (20 februari). Graag wel zo snel mogelijk aanmelden in verband met de voorbereidingen!

Aanmelding telefonisch bij Hans Simis (020-6120892) of via email bij:
Hans Simis (vanaf 16-2 op zijn nieuwe e-mailadres): j.simis68@upcmail.nl
Annemiek Alferink: a_alferink@fastmail.fm

(Een verslag vindt u in Open Vensters 46.)

Niet gecategoriseerd