Augustinusfeest 2010

De Nederlandse Augustijnen nodigen ons uit voor de eerstkomende provinciedag: het Augustinusfeest op 28 augustus, samen met de leden van de Fraterniteit.

De dagindeling is:

10.00 Inloop en koffie
11.00 Inleiding van en gesprek met dr. Jozef Wissink, professor aan de Faculteit Theologie te
Utrecht. Het onderwerp: bidden in déze tijd? wordt nog nader ingevuld.
12.30 Een broodje – tijd voor onderlinge ontmoeting en/of een wandeling door het dynamische Eindhoven
15.00 Thee
15.30 Eucharistieviering
16.30 ‘Inleiding’ op de maaltijd
17.00 Souper

Niet gecategoriseerd