Augustinusdag Leuven: Augustinus te Rome en Ostia

Op 3 november 2007 is de jaarlijkse ontmoetings- en studiedag georganiseerd door het Augustijns Historisch Instituut te Leuven.

Emmy Vermeulen en Kristina Van Wonterghem zullen in twee voordrachten schetsen hoe Augustinus Rome tijdens zijn twee verblijven daar heeft ervaren: eerst ontmoette hij het antieke en multi-culturele, multi-religieuze Rome als manicheër; later na zijn bekering zag hij het christelijke Rome. De zusters illustreren zijn ervaring zowel aan de hand van citaten uit het werk van Augustinus en van andere auteurs, als met behulp van foto’s van Rome. Anthony Dupont belicht vervolgens de belangrijke innerlijke reis die Augustinus samen met zijn moeder Monnica maakte te Ostia, kort voor haar sterven.

Meer informatie op de website van het Augustijns Historisch Instituut

Niet gecategoriseerd